Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji

0
Podziel się:
KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji
bEDPooUl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła 40 tys. zł kary na Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) i 80 tys. zł kary na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w związku z nieprzekazaniem informacji o zmianie posiadanego przez OFE PZU udziału w ZCh Police po transakcji z 6 lutego 2013 r., podała Komisja.

Zgodnie z komunikatem KNF nastąpiło naruszenie przez OFE PZU:

"- art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej - w związku z transakcją nabycia akcji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' SA , dalej spółka, z 6 lutego 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych akcjach i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,

bEDPooUn

- art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej - w związku z transakcjami nabycia akcji spółki z 23 kwietnia 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych akcjach i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,

- art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej - w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 10 czerwca 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów spółki publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych" - czytamy w komunikacie.

Kara dla ZCh Police została nałożona w związku z nieprzekazaniem informacji o zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez OFE PZU w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 6 lutego 2013 r.

"Komisja stwierdziła, że spółka była zobowiązana wykonać ciążący na niej obowiązek niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości informacji, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na której notowane są akcje spółki, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie - w odniesieniu do osiągnięcia przez OFE PZU ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Spółka nienależycie wykonała obowiązek informacyjny z określony w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała w ustawowym terminie (tj. niezwłocznie) przedmiotowej informacji. Spółka na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie opublikowała raport bieżący nr 6/2013 w dniu 14 marca 2013 r., a zawiadomienie wpłynęło do niej 19 lutego 2013 r. Tym samym nie dochowała niezwłoczności w wykonaniu obowiązku informacyjnego, dopuszczając się 23-dniowej zwłoki" - czytamy w komunikacie.

bEDPooUt

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

bEDPooUO
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)