Notowania

bowim
13.09.2011 17:08

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bowim

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Bowim, dystrybutora wyrobów hutniczych. Spółka ma zamiar przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii D i G.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Picsfive/Dreamstime.com)

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Bowim, dystrybutora wyrobów hutniczych. Spółka ma zamiar przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii D i G.

_ Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Bowim SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski IDM) _ - czytamy w komunikacie.

Spółka złożyła prospekt emisyjny w KNF w marcu 2011 r. Informowała wówczas, że planuje rozpocząć ofertę 1,1 mln akcji serii G w II kwartale br. Cena emisyjna akcji miała zostać ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu.

Grupa Bowim jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Firma powstała w 1995 roku, a podstawowym przedmiotem jej działalności jest dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, kształtowników, prętów i rur. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez własną sieć sprzedaży. W skład sieci dystrybucji wchodzi centrum logistyczno – dystrybucyjne w Sosnowcu oraz dziewięć punktów dystrybucji. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz cięciem blach. Świadczy także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego. Firma oferuje również usługi transportu towarów zakupionych przez kontrahentów.

Grupa zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2014 planu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci logistyczno-dystrybucyjnej (budowa wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowej), poprzez budowę sieci centrów logistyczno-serwisowych. Firma chce także rozwijać usługi serwisu stali oraz poszerzyć oferowany asortyment.

Głównym akcjonariuszami Bowim są jej założyciele - Jacek Rożek, Adam Kidała i Jerzy Włodarczyk. Każdy z nich posiada 21,18% akcji w kapitale zakładowym spółki. Osoby te wchodzą równocześnie w skład zarządu Bowim. Pozostałe akcje należą do Supernova Found (19,27% ) oraz Konsorcjum Stali (12,66% ).

W I półroczu 2010 r. Grupa Bowim miała 7,142 mln zł zysku netto wobec 18,325 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 353 mln zł oraz 342 mln zł. W grudniu 2010 roku Konsorcjum Stali i Bowim odstąpiły od zamiaru połączenia. Firmy zawarły nowe porozumienie inwestycyjne, przewidujące objęcie przez Konsorcjum Stali 2.117.647 akcji serii F Bowim, stanowiących 10,85% w kapitale i 8,18% głosów na WZ Bowim.

Konsorcjum Stali zobowiązało się, że w terminie do 30 czerwca 2012 r. nie zbędzie nabytych przez siebie akcji Bowim, w okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. Bowim (lub podmiotowi wskazanemu przez niego) będzie przysługiwać pierwszeństwo nabycia akcji Bowim zbywanych przez Konsorcjum, a w okresie od 1 lipca 2013 r. do 16 lipca 2013 r. w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w porozumieniu inwestycyjnym, Konsorcjum będzie miało prawo żądać od Bowim zawarcia umowy sprzedaży akcji Bowim za cenę określoną według zasad ustalonych w porozumieniu inwestycyjnym.

W kwietniu 2010 roku strony podpisały umowę inwestycyjną, która zakłada połączenie obu firm poprzez przejęcie przez Konsorcjum Stali majątku Bowimu w zamian za akcje nowej emisji, skierowane do właścicieli Bowimu. Pod koniec sierpnia Konsorcjum Stali otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Konsorcjum Stali i Bowim.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: bowim, knf, prospekt emisyjny, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz