Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koelner wypracował niecałe 3 mln zł zysku netto

0
Podziel się:

Spółka Koelner miała 2,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2010 roku wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Koelner wypracował niecałe 3 mln zł zysku netto
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Spółka Koelner miała 2,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2010 roku wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,06 mln zł wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 160,06 mln zł wobec 145,26 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 428,32 mln zł wobec 411,24 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,23 mln zł zysku netto wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 428 319 411 241 107 007 93 479
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 007 20 161 4 499 4 583
III. Zysk (strata) brutto 6 982 5 881 1 744 1 337
IV. Zysk (strata) netto 3 304 1 987 825 452
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 061 86 265 20
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 703 48 115 3 923 10 937
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 5 397) ( 9 908) ( 1 348) ( 2 252)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 7 211) ( 36 711) ( 1 802) ( 8 345)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 095 1 496 773 340
X. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 0,00 0,01 0,00
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 683 183 658 624 171 353 160 319
XIII. Zobowiązania długoterminowe 123 990 162 795 31 099 39 627
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 258 000 193 158 64 710 47 018
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 284 477 286 205 71 351 69 667
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 8 167 7 926
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,74 8,79 2,19 2,14

(ISB)

| |
| --- |

giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)