Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kompania Górnicza kupuje Dolnośląskie Surowce Skalne

Kompania Górnicza kupuje Dolnośląskie Surowce Skalne

Fot. DSS, materiały prasowe

Syndyk masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) wybrał ofertę złożoną przez spółkę Kompania Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach za kwotę 31 mln zł w postępowaniu na nabycie przedsiębiorstwa DSS.

"Syndyk informuje ponadto, iż w dniu 24 czerwca 2015 r. sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym emitenta toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (sygn. akt: X GUp 103/15) wydał postanowienie o zatwierdzeniu wyboru wyżej wskazanej oferty. Postanowienie jest nieprawomocne" - czytamy w komunikacie.

10 marca bieżącego roku uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej DSS.

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym producentem kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad.

budownictwo, nieruchomości, dss
ISBnews
Czytaj także
Polecane galerie