Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
20.10.2017 17:05

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

Podziel się
Dodaj komentarz

Korekty dotyczące należności podatkowych na rzecz Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki w 100% zależnej od GPW - oraz niższe od założonych opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oznaczają 6,6 mln zł jednorazowego dodatkowego wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej GPW w III kw. br., podała spółka.

"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, iż po zestawieniu w dniu 20 października 2017 roku oczekiwań rynkowych przedstawianych w raportach analitycznych przygotowywanych przez biura maklerskie zebranych w formie konsensusu, skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej GPW w III kwartale 2017 będą wyższe od wspominanego konsensusu. Przewidywany skonsolidowany zysk netto GK GPW szacuje na poziomie wyższym" - czytamy w komunikacie.

W trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GPW za III kw. 2017 r. podjęto decyzję o ujęciu następujących zdarzeń mających łącznie istotny wpływ na wyniki kwartalne Grupy.

"W związku z korektą VAT, wynikającą ze zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych przez Towarową Giełdę Energię (TGE) w latach 2011-2016:

o Na podstawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylającej postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy 13 października 2017 r. dokonał zwrotu na rachunek Towarowej Giełdy Energii S.A., spółki zależnej, w której GPW posiada 100% udziałów, 3,8 mln zł odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń podatku od towarów i usług, wynikającą ze zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE w latach 2011-2016. Zdarzenie to wpłynie na obniżenie kosztów finansowych Grupy.

o Na podstawie spływu należności od kontrahentów TGE z faktur korygujących dla kontrahentów wystawionych z tytułu korekty VAT, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2017 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu rezerw w kwocie 1,8 mln zł, zawiązanych na nieściągalne należności z tego tytułu. Zdarzenie to wpłynie na zmniejszenie pozostałych kosztów Grupy" - czytamy dalej.

Ponadto, podobnie jak w przypadku GK GPW, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego Grupy powzięto informację, że opłaty uiszczone przez KDPW na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w 2017 r. wyliczone na podstawie wysokości stawek i wartości współczynników korygujących opublikowanych przez przewodniczącego KNF w komunikacie z 30 sierpnia 2017 r. były niższe niż założono w rezerwie zawiązanej na ten cel. Różnica między pierwotnie zakładanym poziomem opłat na rzecz KNF, a ostatecznie zapłaconym, przypadająca na GK GPW wynosi 1 mln zł. Zdarzenie to zwiększy wynik na udziale w zyskach spółek stowarzyszonych.

"Łącznie powyższe kwoty dają sumę 6,6 mln zł, która będzie miała jednorazowy dodatkowy wpływ na wynik finansowy GK GPW w III kwartale 2017 r." - podsumowano w materiale.

W III kwartale 2017 r. zdarzeniem o charakterze jednorazowym wpływającym na wynik finansowy GK GPW było także rozwiązanie rezerwy na kwotę około 5,8 mln zł, z tytułu niższej rocznej opłaty GK GPW na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o czym spółka informowała 18 września 2017 r., przypomniano także.

Sprawozdania finansowe Grupy są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego wynik GK GPW nie jest ostateczny i może ulec zmianie. Publikacja raportu kwartalnego GK GPW za III kwartał 2017 roku nastąpi 30 października 2017 roku, podała też spółka.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz