Notowania

budownictwo
24.04.2017 17:59

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii D o łącznej wartości 75 mln zł

Podziel się
Dodaj komentarz

Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 75 000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, podała spółka.

"Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich emitenta lub przez podmioty zależne emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez emitenta lub przez podmioty zależne emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji" - czytamy w komunikacie.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2 %, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Termin wykupu ustalono na dzień 26 kwietnia 2020 r., podano także.

Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

W warunkach emisji obligacji spółka zobowiązała się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda, przypomniano.

Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz