Notowania

forex
10.09.2018 15:33

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1032 mld zł na koniec II kw.

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 032 mld zł na koniec II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 0,1% kw/kw oraz o 2,6% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 985,15 mld zł i spadł o 0,4% kw/kw, ale wzrósł o 2,4% od końca ub.r.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zmiana PDP w II kwartale 2018 r. była wynikiem:

- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 3 865,6 mln zł (-0,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 3 967,3 mln zł (-0,4%),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 178,3 mln zł (-0,3%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 421,1 mln zł (-0,7%),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,7 mln zł (-2,6%).

Relacja PDP do PKB w 2017 r. wyniosła 48,5% (-3,4 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.).

"Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2018 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 5.042,5 mln zł),

- zmniejszenie stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych) o 711,6 mln zł oraz wzrost w przypadku umiejscowionych w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 347,1 mln zł, co łącznie spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 464,4 mln zł)" - czytamy dalej.

Relacja długu sektora "general government" do PKB w 2017 r. wyniosła 50,7% (-3,6 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.).

"Na koniec II kwartału 2018 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 31,4%, co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem I kwartału 2018 r. i o 0,3 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Wzrost udziału długu zagranicznego zarówno w II kwartale, jak i od początku roku, był wypadkową osłabienia złotego wobec walut obcych i ujemnego salda emisji długu zagranicznego" - napisano także w komunikacie.

 

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz