Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF z EBOR-em przygotuje strategię rozwoju rynku kapitałowego do końca 2018 r.

0
Podziel się

Ministerstwo Finansów  we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opracuje spójną i kompleksową strategię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce do końca 2018 r., poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza.

MF z EBOR-em przygotuje strategię rozwoju rynku kapitałowego do końca 2018 r.
bEhpESCt

"Ministerstwo Finansów - dostrzegając niedostateczny udział krajowego rynku kapitałowego w zaspokajaniu potrzeb finansowych gospodarki, w tym również niski poziom długoterminowych inwestycji - przystąpiło, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w październiku 2017 r. do opracowania spójnej i kompleksowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Dokument ten stanowił będzie jednocześnie realizację postulatów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału i zostanie sporządzony do końca bieżącego roku" - napisał Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

Według niego, zgodnie z przyjętymi założeniami, strategia będzie składać się z trzech zasadniczych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia tych barier; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych mających wzmocnić polski rynek kapitałowy.

"Zakłada się, iż przygotowywany dokument zawierał będzie również analizę wpływu obowiązujących zasad opodatkowania dochodów z inwestycji na rozwój krajowego rynku kapitałowego. Dokonana analiza i wypływające z niej wnioski stanowić będą podstawę do ewentualnych działań regulacyjnych w tym zakresie" - dodał Gruza.

bEhpESCv

"Jednocześnie informuję, że obecnie harmonogram prac Rady Ministrów nie zawiera projektów regulacji, które obniżałyby stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 1 roku)" - podkreślił także wiceminister.

Gruza wyjaśnił, że koncepcja obniżenia stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) została wskazana w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju w ramach Obszaru Kapitał dla rozwoju jako jedno z działań, które ma być realizowane do 2020 r.

"Koncepcja ta stanowi jeden z filarów Programu Budowy Kapitału, będącego projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju w ramach Obszaru Kapitał dla rozwoju. Jako oczekiwany efekt obniżenia stawki podatku dochodowego od dochodów kapitałowych dla inwestycji powyżej 12 miesięcy w Programie Budowy Kapitału został wskazany wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania długoterminowego połączonego z promowaniem umiejętności planowania finansowego" - czytamy także.

bEhpESCW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)