Notowania

forex
21.05.2018 16:47

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 958 mld zł w marcu

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2018 r. wzrosło o 0,6% m/m i wyniosło 958 125,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF).

Podziel się
Dodaj komentarz

W kwietniu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2018 r. wzrosło o 0,6% m/m do ok. 958 mld zł.

" Wzrost zadłużenia w marcu 2018 r. był głównie wypadkową:

- finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,3 mld zł),

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,

- osłabienia złotego (+1,6 mld zł) - po 0,7% wobec EUR, JPY i CNY oraz umocnienia o 0,1% wobec USD i o 1,3% wobec CHF,

- wzrostu długu z tytułu depozytów sadowych (+1,4 mld zł) " - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2018 r. zwiększyło się o 4,7 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +3,2 mld zł).

" Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+39,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,

- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-3,1 mld zł) i salda zarządzania środkami europejskimi (-7,0 mld zł),

- osłabienia złotego (+1,6 mld zł) - o 0,9% wobec EUR, 0,4% wobec CHF, 4,0% wobec JPY i o 1,7% wobec CNY oraz umocnienia o 1,9% wobec USD,

- wzrostu długu z tytułu depozytów sądowych (+1,4 mld zł)" - czytamy także.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 19,5 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 10,2 mld zł, co było wynikiem:

- zwiększenia długu w EUR (+2,1 mld EUR),

- osłabienia złotego (+1,6 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec marca br. 664,34 mld zł i wzrosło o 0,7% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 294,09 mld zł (wzrosło o 0,5% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w marcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 623,05 mld zł (wzrost o 0,5% m/m).

" W marcu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,7%, tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i pozostał bez zmian m/m"- czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

" W marcu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,1%, co oznaczało spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Udział nierezydentów nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca" - napisał także resort.

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz