Notowania

budownictwo
16.08.2018 12:09

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

Murapol, odpowiadając na żądania dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z, opiewające na łączną kwotę nominalną 30,5 mln zł, w pełni zrealizował ww. uprawnienia obligatariuszy, podała spółka. Obligacje, których dotyczyły żądania zostały nabyte przez Murapol w dwóch transzach. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Wyprzedzając istotnie wynikający z warunków emisji harmonogram realizacji żądań, w dniu 9 sierpnia 2018 r. Murapol S.A. dokonał nabycia części obligacji serii T, U, W i Z na łączną kwotę 28,5 mln zł, objętych żądaniami, które wpłynęły do spółki w dniach od 16 do 31 lipca 2018 r., a obligatariusze udokumentowali - zgodnie z warunkami emisjami - ich posiadanie. Z kolei w dniu 16 sierpnia 2018 r. emitent zrealizował pozostałe żądania obligatariuszy dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z Murapol S.A. na łączną kwotę 2 mln zł, których posiadanie obligatariusze udokumentowali - zgodnie z warunkami emisjami - po dniu 31 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość nominalna obligacji serii T, U, W i Z Murapol S.A. wynosiła 40 mln zł. Po zrealizowaniu uprawnień obligatariuszy dot. przedterminowego nabycia części ww. serii instrumentów dłużnych, wartość nominalna obligacji ww. serii znajdujących się w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst wynosi 9,5 mln zł. Ponadto w giełdowym obrocie znajdują się również obligacje serii R Murapol S.A. o wartości blisko 22,5 mln zł, wyjaśniono także.

Murapol przypomina, że nabycie przez spółkę części obligacji serii T, U, W i Z jest wynikiem realizacji uprawnień obligatariuszy, które to uprawnienia wynikają bezpośrednio i wprost z odpowiednich postanowień warunków emisji ww. serii instrumentów dłużnych. Tak uprawnienie do żądania zgłoszenia przedterminowego nabycia, wymogi formalne procedury, jak i samo nabycie odbywają się w sposób określony w warunkach emisji obligacji. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek działaniem wyjątkowym, tylko z realizacją uprawnień obligatariuszy wynikających z warunków emisji obligacji, podkreśliła spółka.

"Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że emitent od początku swojej obecności na giełdowym rynku instrumentów dłużnych prawidłowo, tj. w terminie i zgodnie z warunkami emisji obligacji, jak i przede wszystkim zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wykonuje ciążące na nim obowiązki i tak również było w przypadku realizacji żądań przedterminowego wykupu części obligacji serii T, U, W i Z" - czytamy dalej.

Ponadto Murapol podkreśla, że wykonanie żądań przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z w żaden sposób nie wpłynie na działalność operacyjną.

"Zapewniamy, że Grupa Murapol jest podmiotem o stabilnej kondycji finansowej, sprawnym operacyjnie i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję lidera polskiego rynku mieszkaniowego" - podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz