Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Największy związek PKN Orlen wystąpił do resortu pracy o mediatora

0
Podziel się

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PKN Orlen, który wraz Solidarnością 80 prowadzi spór zbiorowy z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac w 2011 roku

Największy związek PKN Orlen wystąpił do resortu pracy o mediatora
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEiJtjaZ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PKN Orlen, który wraz Solidarnością 80 prowadzi spór zbiorowy z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac w 2011 r., wystąpił do resortu pracy o wyznaczenie mediatora do dalszych negocjacji.

Jak poinformował w czwartek przewodniczący Krzysztof Barcikowski, związek ma nadzieję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyznaczy mediatora niezwłocznie.

Barcikowski przypomniał, że związek wskazał już wcześniej mediatora do dalszych negocjacji, ale zarząd PKN Orlen nie ustosunkował się do tej kandydatury.
Wyjaśnił, że ponieważ związek nie doczekał się odpowiedzi zarządu w sprawie mediatora, sam wystąpił o jego wyznaczenie przez resort pracy.

bEiJtjbb

Barcikowski przyznał, że związek przygotowuje się do pikiety, która planowana jest na 18 maja przed warszawskim biurem PKN Orlen w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej.

Dodał jednocześnie, iż w razie braku postępu w negocjacjach, związek - do którego ostatnio wstępują nowi członkowie - jest gotowy przeprowadzić referendum strajkowe wśród załogi płockiego koncernu.

W przesłanym w czwartek PAP stanowisku biuro prasowe PKN Orlen podało, że strony sporu zbiorowego _ nie uzgodniły dotychczas mediatora i należy się spodziewać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie on wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej _. W stanowisku podkreślono, że porozumienie płacowe zawarte w marcu przez 9 z 11 związków jest _ rozsądnym kompromisem, dotyczącym wzrostu płac _, a niezależnie od niego, _ pracownikom przysługuje szereg dodatkowych świadczeń finansowych i pozafinansowych _.

_ Dlatego PKN Orlen nie przewiduje dalszego wzrostu płac w 2011 r. _ - podało biuro prasowe spółki.

bEiJtjbh

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego jest największą organizacją związkową PKN Orlen. Na początku marca związek ten wraz z Solidarnością 80 nie podpisał porozumienia płacowego z zarządem płockiego koncernu, uznając, że skala proponowanych podwyżek nie jest adekwatna do rekordowych wyników spółki - zysk za 2010 r. wyniósł 2,46 mld zł. Porozumienie podpisało wówczas 9 z 11 związków, działających w PKN Orlen.

Na początku kwietnia związek pracowników ruchu ciągłego przekazał zarządowi spółki postulaty, żądając m.in. podwyżki płacy zasadniczej od 1 czerwca o 250 zł i 1200 zł nagrody jednorazowej we wrześniu.

W stanowisku tym uwzględniono zapisy porozumienia płacowego, które podpisało na początku marca 9 innych związków oraz zrealizowaną część wzrostu płac, czyli 250 zł podwyżki płacy zasadniczej już od 1 kwietnia.

Według zarządu PKN Orlen spełnienie żądań płacowych związku pracowników ruchu ciągłego i Solidarność 80 oznaczałoby znaczący wzrost kosztów pracy, na który spółka nie może sobie pozwolić w obecnej sytuacji makroekonomicznej.

bEiJtjbi

Takie stanowisko zarząd płockiego koncernu przekazał związkom 15 kwietnia. To oznaczało rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego. Podczas rokowań 21 kwietnia strony pozostały przy swoich wcześniejszych stanowiskach.

W zawartym na początku marca z zarządem PKN Orlen przez 9 związków porozumieniu uzgodniono, że od 1 kwietnia wzrosną płace każdego pracownika (podwyżki nie objęły najwyższej kadry menedżerskiej) o 250 zł, a dodatkowo pracownicy otrzymają nagrody jednorazowe - w sumie 2400 zł na osobę.

Związek pracowników ruchu ciągłego postulował wówczas wzrost płac od 1 stycznia o 500 zł i jednorazowe nagrody w wysokości 3600 zł.

W sprawie negocjacji płacowych i podwyżek płac związek pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen zorganizował pod koniec marca przed siedzibą spółki w Płocku otwarte spotkanie załogi, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, w tym zatrudnieni w spółkach zależnych płockiego koncernu: włocławskim Anwilu i Rafinerii Jedlicze.

bEiJtjbj

Uczestnicy spotkania krytykowali przebieg negocjacji płacowych, zarzucając zarządowi spółki i pozostałym związkom, które zawarły porozumienie płacowe, _ pozorowany dialog społeczny. _

bEiJtjbC
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)