Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP: Banki oczekują istotnego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe I kw. br.

0
Podziel się
NBP: Banki oczekują istotnego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe I kw. br.
bEpSnlnV

Banki oczekują istotnego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i niewielkiego spadku popytu na kredyty konsumpcyjne w I kwartale tego roku, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"W I kwartale 2017 r. banki deklarują zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto około -30%) oraz oczekują istotnego wzrostu popytu (procent netto około 51%)" - czytamy w raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r."

W IV kwartale 2016 r. banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Pojedyncze banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych, niektóre obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Pozostałe warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych nie zmieniły się istotnie.

bEpSnlnX

Wśród tych czynników, które wpłynęły na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, banki wymieniły zbliżające się wejście w życie nowych zapisów Rekomendacji S, dotyczących podniesienia wysokości wkładu własnego kredytobiorcy oraz prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (procent netto odpowiednio: około 45% oraz 44%).

Po stronie kredytów konsumpcyjnych, na I kwartał 2017 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz brak zmian popytu.

Według ankietowanych banków, popyt na kredyty konsumpcyjne w IV kwartale 2016 r. nieznacznie spadł. W poprzedniej edycji ankiety banki przewidywały brak zmian popytu. NBP podał, że banki, które zaobserwowały spadek popytu, uzasadniały go głównie zmniejszeniem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Banki zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu konsumpcyjnego w ostatnim kwartale ub. roku. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie.

bEpSnlod

W odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw ankietowane banki oczekują w I kw. wzrostu popytu w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla MSP, a także kontynuacji zaostrzania kryteriów polityki kredytowej.

"W I kwartale 2017 r. banki będą kontynuować zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw - w większym stopniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. W I kwartale 2017 r. w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw banki oczekują wzrostu popytu (procent netto odpowiednio: około 27% oraz 14%)" - czytamy dalej.

W ostatnim kwartale ub. roku banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. W przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw zaostrzenie polityki kredytowej było mniejsze niż w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

NBP podkreślił, że piąty kwartał z rzędu ankietowane banki podwyższyły nieco pozaodsetkowe koszty kredytu. Pojedyncze banki zaostrzyły również wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń, zmniejszyły maksymalną dostępną kwotę kredytu i skróciły maksymalny okres kredytowania. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie.

bEpSnloe

"Do zaostrzenia polityki kredytowej w IV kwartale 2016 r. skłonił ankietowane banki wzrost ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (branża węglowa, branża energii odnawialnej (farmy wiatrowe), branża paliwowa, branża nieruchomości komercyjnych) (procent netto około -46%). W porównaniu z wcześniejszą edycją ankiety istotnie zmniejszył się wpływ przewidywanej sytuacji gospodarczej na politykę kredytową banków" - czytamy także w raporcie.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.

bEpSnloy
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)