Notowania

giełda
25.07.2018 13:20

NBP: Firmy częściej wskazują na możliwość podniesienia cen swoich produktów

Przedsiębiorstwa częściej deklarują ewentualne zwiększanie cen swoich produktów, niż ich obniżanie w najbliższym czasie w wyniku spodziewanego wzrostu kosztów zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Podziel się
Dodaj komentarz

"Odsetek przedsiębiorstw deklarujących podniesienie cen oferowanych produktów w II kw. br. (23%) wyraźnie przewyższał udział firm dokonujących obniżki (3%). W rezultacie saldowy wskaźnik cen bieżących, pomimo niewielkiego spadku względem poprzedniego badania, kształtował się powyżej średniej. Na możliwość szybszego wzrostu cen wskazują także prognozy przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wzrosła bowiem średnia oczekiwana dynamika cen produkcji. Przedsiębiorstwa nieco częściej (niż w poprzednim kwartale) planują także podnoszenie cen oferowanych produktów niż ich obniżanie" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."

Według NBP, przyczynia się do tego spodziewany wzrost kosztów zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym.

"Obecne poziomy, zarówno wskaźnika prognoz cen własnych, jak również prognoz cen materiałów i surowców są powyżej swoich średnich z ostatnich pięciu lat. Odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji wyniósł 68%, co oznacza, że nie zmieniła się istotnie skala przełożenia wzrostu cen surowców na ceny wyrobów własnych względem poprzedniego kwartału. Kształtowanie wskaźników koniunktury w obszarze cen producenta (zarówno SM NBP jak i GUS czy PMI) we wcześniejszych kilku okresach nie pokrywało się jednak z zachowaniem cen i nie odzwierciedlało tendencji spadkowej dynamiki cen produkcji przemysłowej w II połowie ub.r. i na początku br." - podano także.

Jak wskazuje NBP, w I kw. 2018 r. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. Dynamika cen produkcji globalnej (wg. Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym obniżyła się bowiem do 0,7% r/r, wobec 2,1 % w IV kw. 2017 r.

"Do spowolnienia wzrostu cen w całej gospodarce w największym stopniu przyczyniło się kształtowanie cen produkcji w przemyśle, w którym dynamika obniżyła się najmocniej, choć ceny produkcji rosły wolniej niż w poprzednim kwartale także m.in. w budownictwie i większości analizowanych sekcji usługowych. Pomimo spowolnienia dynamiki, ceny produkcji zwiększyły się we wszystkich podstawowych obszarach działalności, poza informacją i komunikacją, tj. sekcją, która charakteryzuje się trwałą tendencją spadkową cen. Wzrost cen był też wolniejszy niż wynikający z prognoz przedsiębiorstw objętych SM NBP, formułowanych w końcu ub. r." - podano także.

W I połowie czerwca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2530 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz