Notowania

Netia podała wyniki. Będzie zwalniać menedżerów

Zaktualizowana strategia ma być przedstawiona radzie nadzorczej Netii w trzecim kwartale 2014 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gripas/Dreamstime)

Skorygowana EBITDA grupy Netia w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 125,1 mln zł i okazał się zgodny z konsensusem. Przychody grupy wyniosły 422 mln zł wobec 426 mln zł oczekiwanych przez analityków.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 259,5 mln zł w I półroczu 2014 roku (spadek o 8 proc. rdr) W II kw. 2014 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 125,1 mln zł, czyli o 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 30,3 proc. w I półroczu 2014 r. oraz 29,6 proc. w samym drugim kwartale w porównaniu do odpowiednio: 29,2 i 31,0 proc. w tych samych okresach 2013 roku.

_ Poprawa marży rok do roku została osiągnięta dzięki temu, iż utrata przychodów skoncentrowała się na niskomarżowych kategoriach usług, m.in. na bazie dostępu regulowanego, jak również dzięki niższym kosztom pozyskania klienta (SAC) w związku z mniejszą liczbą przyłączeń brutto i obniżkom stawek MTR. Spadek marży kwartał do kwartału odzwierciedla głównie obniżenie poziomu przychodów _ - napisano w raporcie.

Przychody za I półrocze 2014 r. wyniosły 856,5 mln zł (spadek o 11 proc. rdr). W samym drugim kwartale przychody spadły o 3 proc. wobec pierwszego kwartału do poziomu 422,2 mln zł.

Spadek przychodów był związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się o 6 proc. rdr i o 2 proc. q/q. Netia szacuje także, że 30 proc. spadku przychodów r/r oraz 11 proc. q/q było spowodowane mającą miejsce w 2013 r. obniżką stawek MTR.

Spółka oczekuje, że wpływ przeprowadzonej w 2013 r. obniżki stawek MTR na zmianę poziomu przychodów w porównywanych okresach będzie coraz mniejszy, gdyż ostania redukcja stawek miała miejsce w lipcu 2013 r.

Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skoncentrowany w podsegmencie klientów indywidualnych - B2C (Home) i w obszarze stacjonarnych usług głosowych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na poziom przychodów w segmencie usług dla klientów biznesowych - B2B (Carrier).

Zysk operacyjny EBIT za I półrocze 2014 r. wyniósł 34,9 mln zł (nie uwzględniając pozycji jednorazowych skorygowany zysk operacyjny wyniósł 48,7 mln zł) w stosunku do 53,7 mln zł za I półrocze 2013 r. (61,2 mln zł zysku operacyjnego przy wyłączeniu pozycji jednorazowych).

Zysk netto odnotowany w I półroczu 2014 r. wyniósł 19,2 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 21,7 mln w I półroczu 2013 r. Zysk netto w II kw. 2014 r. wyniósł 8,3 mln zł. Zysk netto za I półrocze 2014 r. uwzględnia 11 mln zł odsetek z tytułu obsługi kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog wobec 16,8 mln zł odsetek z tego tytułu odnotowanych za I półrocze 2013 r.

Ponadto zysk netto za I półrocze uwzględnia obciążenie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 6,2 mln zł wobec obciążenia z tego tytułu w wysokości 16,6 mln zł za I półrocze 2013 r. Netia zanotowała dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w I półroczu i w drugim kwartale 2014 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i akwizycje wyniósł 155,3 mln zł w I półroczu 2014 r. i 72,7 mln zł w II kw. 2014 r.

Netia w związku z wolniejszym tempem przychodów w pierwszym półroczu obniżyła prognozę sprzedaży w całym 2014 roku do 1,675 mld zł z 1,735 mld zł zakładanych wcześniej. Pomimo obniżenia prognozy zarząd Netii spodziewa się poprawy trendu przychodów w drugiej części 2014 roku dzięki wprowadzonym na rynek nowym inicjatywom sprzedażowym.

Dzięki realizowanemu programowi redukcji kosztów Netia podtrzymała prognozę skorygowanego zysku EBITDA na koniec 2014 roku na poziomie 505 mln zł oraz skorygowanego zysku operacyjnego w wysokości 75 mln zł.

W związku z dodatkowymi nakładami kapitałowymi, które mają wspierać wzrost sprzedaży w drugim półroczu, prognoza nakładów inwestycyjnych zostaje podwyższona z 200 mln zł do 215 mln zł.

Prognozowana obecnie marża skorygowanego zysku EBITDA na koniec tego roku wynosi 30,1 proc. wobec 29,1 proc. marży EBITDA zakładanej wcześniej. Skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym mają wynieść w 2014 roku 290 mln zł (wcześniej określono je na 305 mln zł).

Netia wprowadziła krótko i średnioterminowy program redukcji kosztów, który ma przynieść w 2015 roku oszczędności rzędu 50 mln zł w skali roku w porównaniu z bazą z drugiego kwartału 2014 roku.

Główne obszary realizacji oszczędności są związane z redukcją liczby stanowisk menedżerskich wyższego szczebla, uproszczeniem struktury organizacyjnej i ograniczeniem wydatków, przy czym znaczące oszczędności z tytułu tego projektu są oczekiwane już w drugim półroczu 2014 r.

W raporcie przypomniano także, że niedawno powołany prezes Netii Adam Sawicki prowadzi prace nad weryfikacją strategicznych celów finansowych i operacyjnych dla grupy. Celem prac jest ustabilizowanie wyników finansowych oraz zwiększenie orientacji na wzrost i szanse konsolidacyjne, które są nadal obecne na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Zaktualizowana strategia ma być przedstawiona radzie nadzorczej Netii w trzecim kwartale 2014 roku.

Tagi: netia sa-plnetia00014-netia, yy, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz