Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

OFE podały wyniki za 2015 rok. Jest gorzej niż rok wcześniej

0
Podziel się:

Według GUS, w portfelu inwestycyjnym OFE dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.

OFE podały wyniki za 2015 rok. Jest gorzej niż rok wcześniej
bECCpNit

Wynik finansowy Otwartych Funduszy Emerytalnych był ujemny w 2015 roku i wyniósł - 6,8 mld zł wobec ujemnego wyniku (-147,6 mln zł) rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny, powołując się na wstępne dane. Aktywa ogółem OFE wyniosły 140,9 mld zł na koniec 2015 roku, co oznacza spadek o 5,7 proc. w ciągu roku.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 4 mld zł, co oznacza spadek o 26,4 proc. rok do roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 96 proc. przychodów operacyjnych.

Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 974,7 mln zł i zmniejszyły się o 16,4 proc. w porównaniu do 2014 roku. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 741,0 mln zł i stanowiły 76,0 proc. kosztów operacyjnych OFE (67,1 proc. przed rokiem).

bECCpNiv

"Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2015 roku osiągnął ujemną wartość 6,8 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,1 mld zł oraz zrealizowana i niezrealizowana strata w wysokości 9,9 mld zł" - czytamy w raporcie.

Według GUS, w portfelu inwestycyjnym OFE dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 116,7 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2014 zwiększył się o 0,4 pkt proc. Obligacje wyniosły 12,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE był taki sam jak przed rokiem (8,9 proc.). Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 9,1 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 0,5 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 11,2 mld zł i stanowiły 8 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2015 roku wyniosły 140,9 mld zł i zmniejszyły się o 5,7 proc. w ujęciu rocznym.

bECCpNiB

"Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny - 99,3 proc.. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 399,3 mln zł, w roku poprzednim było to 353,1 mln zł (wzrost o 13,1 proc.)"- czytamy dalej.

Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w końcu 2015 r. wyniosła 16,9 mln.

GUS podał, że udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, tak samo jak przed rokiem, wyniósł 0,7 proc. ogólnej liczby rachunków.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 26 grudnia 2015 r. było zarejestrowanych 16,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

bECCpNiW
fundusze
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)