Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pamapol: Opcje zaniżą wynik grupy

0
Podziel się:

Wyceny instrumentów zabezpieczających obniżą skonsolidowany wynik Pamapolu w 2008 r o 10,8 mln zł.

Pamapol: Opcje zaniżą wynik grupy
(Marlee/Dreamstime.com)

Wyceny instrumentów zabezpieczających obniżą skonsolidowany wynik Pamapolu w 2008 r o 10,8 mln zł.

Skonsolidowany wynik finansowy grupy Pamapol, lidera polskiego rynku dań gotowych, zostanie obciążony w 2008 roku kwotą 10,8 mln zł, co jest efektem memoriałowej wyceny nierozliczonych kasowo transakcji zabezpieczających walutowe różnice kursowe przez spółkę zależną - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn, wynika z komunikatu spółki, która podkreśla, że w przypadku umocnienia złotego może nie dojść do rzeczywistego poniesienia tych kosztów, a ostateczne rozliczenie transakcji może znacząco zmienić in plus wynik finansowy w 2009 roku. Pamapol poinformował natomiast, że sam nie zawierał transakcji związanych z opcjami walutowymi.

_ W ramach Grupy Kapitałowej, w roku obrotowym 2008, umowy na opcje walutowe zawierane były przez spółkę zależną - WZPOW Kwidzyn. (...) umowy podpisywane były w ramach prowadzonej polityki zabezpieczeń różnic kursów walutowych w celu zapewnienia zakładanego poziomu przyszłych wpływów z tytułu exportu. Były to standardowe transakcje związane z ekspozycją spółki na różnice walutowe, stosowane przez tą spółkę z powodzeniem w latach ubiegłych (2006-2007)- c _zytamy w komunikacie.

_ Pamapol podał, że do dnia przekazania niniejszego raportu WZPOW Kwidzyn nie ponosił istotnych obciążeń finansowych wynikających np. z konieczności uiszczenia lub uzupełniania kwoty depozytu zabezpieczającego, ani też nie jest zobligowany do przedterminowego, niekorzystnego rozliczenia otwartych kontraktów walutowych. _

_ _Emitent pragnie zwrócić uwagę, iż w związku z wysokim kursem euro WZPOW Kwidzyn realizuje obecnie wyższe niż zakładano w budżecie przychody z tytułu exportu, dzięki czemu ewentualne straty z tytułu rozliczenia opcji walutowych zostaną przez spółkę w znacznym stopniu zrekompensowane. Zawarte transakcje opcyjne nadal zabezpieczają kontrakty eksportowe" - czytamy dalej.

Z uwagi na stosowane przez emitenta zasady rachunkowości, wycena bilansowa instrumentów finansowych dokonana na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynie negatywnie na wynik skonsolidowany GK w kwocie około - 10.800 tys. zł, poinformowała spółka.

W komunikacie podkreślono, że _ wynika to ze stosowania przez emitenta zasady memoriału, zgodnie z którą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego _. Oznacza to, że przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały.

_ W związku z powyższym w przedmiotowym przypadku ujemna wycena instrumentów finansowych na dzień 31grudnia 2008 r. obciąży wynik finansowy za rok obrotowy 2008 pomimo, iż w sytuacji zmiany parytetu wymiany PLN do EUR i USD (umocnienie złotego) może nie dojść do rzeczywistego poniesienia tychże kosztów, a ostateczne rozliczenie transakcji może znacząco zmienić in plus wynik finansowy spółki w 2009 roku _ - głosi też komunikat.

Pełna wycena zostanie zaprezentowana w skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym za IV kwartał 2008 roku oraz skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok obrotowy 2008, podano także.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 5,83 mln zł straty wobec 22,45 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 288,35 mln zł wobec 226,86 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 0,12 mln zł straty netto wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej.

W czwartek Pamapol przedstawił nową strategię, która zakłada m.in. sprzedaż części aktywów, zmniejszenie inwestycji w 2009 r., bardziej aktywną strategię marketingową i znaczące obniżenie zadłużenia.

giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)