Notowania

Przejdź na
pbg
28.11.2016 13:18

PBG i Gaz-System rozwiązali umowę wartą ponad 100 mln złotych

Kwestie sporne związane z częściowym wykonaniem przez konsorcjum umowy oraz wynikające z tego tytułu potencjalne roszczenia rozstrzygane będą na drodze sądowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kemalbas/iStockphoto)

Konsorcjum z udziałem PBG oil and gas - spółki zależnej PBG - rozwiązało umowę zawartą z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna bez orzekania winy.

Jak czytamy w komunikacie, spółka zależna PBG oil and gas Sp. z o.o. zawarła z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. porozumienie dotyczące rozwiązania oraz rozliczenia umowy z dnia 25 listopada 2014 roku. Dotyczyła ona realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W skład konsorcjum wchodzą: PBG oil and gas Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. oraz Eltel Sp. z o.o.

Strony uzgodniły, że z dniem 25 listopada 2016 roku umowa zostaje rozwiązana bez orzekania winy, a kwestie sporne związane z częściowym wykonaniem przez konsorcjum umowy, o wartości 20,890 mln złotych oraz wynikające z tego tytułu potencjalne roszczenia rozstrzygane będą na drodze sądowej.

"Ponadto, do czasu rozstrzygnięć sądowych, zamawiający tytułem wierzytelności, o której mowa powyżej zatrzymał kwotę 14,004 mln zł z wniesionego przez konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy" - czytamy dalej.

Umowa na rozbudowę tłoczni Rembelszczyzna została zawarta w listopadzie 2014 roku. Wartość umowy wynosiła 137,27 mln zł netto.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 roku.

Tagi: pbg, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz