Notowania

pek
22.03.2011 18:02

PEKAES chce przeznaczyć 33 mln zł na dywidendę

Zarząd operatora logistycznego PEKAES planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1 zł na akcję.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Amaxim/Dreamstime)

_ Zarząd PEKAES SA (...) informuje, iż w dniu 22 marca 2011 roku, podjął uchwałę i wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o pozytywne zaopiniowanie i zarekomendowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 33.020.870 złotych, tj. kwoty 1 złoty na jedną akcję, która może zostać przeznaczona do podziału (...) do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki _ - podała spółka.

Spółka podała też, że 22 marca 2011 roku rada nadzorcza zgodziła się na propozycję zarządu.

Spółka podała, że wypłata dywidendy uzasadniona jest m.in.: stabilną sytuacją finansową PEKAES oraz Grupy Kapitałowej (spółka dysponuje nadwyżką wolnych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy); pozytywnymi prognozami wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2011 (Grupa zakłada w tym roku dalszą poprawę wyników finansowych oraz dodatnie przepływy pieniężne); realizacją przyjętej w strategii na lata 2010-12 polityki dywidendowej, w ramach której PEKAES dokonuje wypłaty akcjonariuszom nadwyżek pieniężnych oraz planowaną dalszą sprzedażą aktywów nie służących działalności podstawowej PEKAES i oczekiwanymi wpływami pieniężnymi z tej sprzedaży.

W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 19,5 proc. do 563,8 mln zł, strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł, a strata netto 703 tys. zł.

Tagi: pek, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz