Notowania

finanse
10-08-2018 (14:10)

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Program będzie przewidywał emisję obligacji na następujących warunkach:

1) Obligacji będą emitowane w seriach do łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000  zł

2) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone;

3) Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

4) Obligacje emitowane będą w formie zdematerializowanej (...)

5) Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) Obligacje będą nominowane w złotych lub w euro i będą uprawniały do świadczeń pieniężnych, przy czym jeżeli obligacje będą nominowane także w euro wówczas jednostkowa wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła, w zależności od waluty emisji 1 000 zł, lub 1 000 euro lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji;

7) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania" czytamy w komunikacie. 

Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji będą określane przez zarząd emitenta, podano także. 

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao - jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku. 

(ISBnews) 

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
10-08-2018

John Moody Jr1 mld zł to ile procent kredytów hipotecznych w Polsce? Wstyd i żenada

Rozwiń komentarze (1)