Notowania

energetyka
12.02.2018 17:33

PGE miała szacunkowo ok. 2,64 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna miała szacunkowo ok. 2 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk EBITDA w 2017 r. wyniósł ok. 7 601 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 641 mln zł (czyli 1,41 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne (bez uwzględnienia zapłaty za aktywa PGE Energia Ciepła) wyniosły około 6 751 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7 601 mln zł, w tym: 

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 050 mln zł, 

EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 333 mln zł, 

EBITDA segmentu Obrót: 811 mln zł, 

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 364 mln zł, wymieniono również. 

Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1 235 mln zł, zaznaczono także. 

"Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 56,8 TWh (w tym 39,1 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 40,0 TWh" - czytamy dalej.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło około 7 607 mln złotych. 

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2017 roku wyniosła 164,4 zł/MWh. 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2017 nastąpi 6 marca 2018 roku, podsumowano w informacji.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz