Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
energetyka
26.08.2015 08:10

PGE prognozuje stratę netto na 5 mld zł w pierwszym półroczu

Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości około 8,8 mld zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stefan Maszewski/Reporter)

Polska Grupa Energetyczna szacuje EBITDA na poziomie ok. 4,3 mld zł i stratę netto na około 5 mld zł w pierwszym półroczu. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości około 8,8 mld zł.

Zarząd PGE przekazał wstępne szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie około 4,3 mld złotych a strata netto 5,0 mld złotych. Wartość skorygowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie około 2,1 mld zł.

Powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za półrocze 2015 roku zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym. Największym z nich jest odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych z segmentu "Energetyka Konwencjonalna" w wysokości około 8,8 mld zł - skutkujący zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o około 7,1 mld zł.

Na plus liczą się natomiast przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości około 300 mln zł oraz zmiana rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych (głównie wpływ zmiany stopy dyskonta) łącznie około 250 mln zł.

Sprawozdanie finansowe grupy PGE jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono jednocześnie.

Publikacja skonsolidowanego raportu nastąpi 31 sierpnia 2015 roku.

Notowania tygodniowe akcji PGE

Nowa polityka dywidendowa

PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza rekomendować, zgodnie z nową polityką dywidendową, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

"Zarząd PGE zastrzega, iż wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez zarząd PGE" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowa polityka dywidendy określała deklarację zarządu PGE w zakresie propozycji dywidendy kierowanej do walnego zgromadzenia spółki na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto, podano również.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z około 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: energetyka, pge, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz