Notowania

energetyka
27.07.2016 17:37

PGE szacuje ok. 3,1 mld zł skons. EBITDA i 0,5 mld zł netto w I półroczu

Podziel się
Dodaj komentarz

PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 3,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł w I półroczu 2016 r., podała spółka.

Powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku następujących zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym:

I. Na poziomie wyniku EBITDA: 1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 401 mln zł (w tym 148 mln zł z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych) odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA, 2) przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO skutkujące zmniejszeniem raportowanego zysku EBITDA o ok. 118 mln zł.

II. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej: 1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) - ok. 325 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany wynik netto, 2) przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO skutkujące zmniejszeniem raportowanego zysku netto o ok. 96 mln zł, 3) Odpis aktualizujący wartość aktywów segmentu Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,8 mld zł - skutkujący zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 0,7 mld zł.

Zarząd PGE wyjaśnia, że na wysokość wyników okresu kluczowy wpływ ma niższy wolumen produkcji energii elektrycznej oraz niższa zrealizowana cena hurtowa energii. Ponadto na wynik okresu negatywnie wpłynęły koszty emisji CO2, które wzrosły w ujęciu r/r o ok. 160 mln zł. Dodatkowo, w porównaniu do I półrocza 2015, wielkość kapitalizowanych kosztów przygotowawczych prac geologicznych (IFRIC 20) była niższa o 124 mln zł (księgowe ujęcie kosztów prac geologicznych miało dodatni wpływ na raportowany wynik okresu bazowego).

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz