Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
technologie
27.12.2017 08:40

PMPG Polskie Media zwiększyły do 81% udziały w spółce Orle Pióro

PMPG Polskie Media kupił 501 udziałów w zależnej spółce Orle Pióro Sp. z o.o., które stanowią 50,1% udziału w kapitale zakładowym oraz ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników za 11 921 250 mln zł, podała spółka. W wyniku transakcji PMPG posiada łącznie 810 udziałów spółki (81% udziału).

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zbywającym udziały był pan Michał Lisiecki. Nabycie udziałów nastąpiło na zasadach określonych w uchwale nr 3 z dnia 15 grudnia 2017 roku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, na mocy której walne zgromadzenie wyraziło zgodę na przeprowadzenie transakcji oraz określiło jej istotne warunki" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniła spółka, część ceny, w kwocie 9 828 218,59 zł zostanie zapłacona przez spółkę w formie pieniężnej poprzez potrącenie z wierzytelnością emitenta przysługującą mu z tytułu obligacji objętych przez emitenta, a wyemitowanych przez spółkę Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

"Na rozliczenie w przedmiotowy sposób zgodę wyraził zarówno zbywający jak i spółka Capital Point. Przedmiotem potrącenia będą wierzytelności emitenta wynikające z obligacji, których wykup przypada na lata 2019 i 2020. Rozliczenie tej części ceny nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów" - czytamy także.

Pozostała część ceny, w kwocie 2 093 031,41 zł zapłacona zostanie przez spółkę na skutek potrącenia wyżej wskazanej wierzytelności emitenta z przyszłą wierzytelnością względem zbywającego, wynikającą z umowy objęcia akcji nowej emisji, która zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2018 r., podano także.

"PMPG zobowiązał się w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku złożyć zbywającemu ofertę objęcia akcji emitenta nowej emisji na warunkach określonych w uchwale zarządu lub walnego zgromadzenia nabywającego z tym zastrzeżeniem, że liczba zaoferowanych akcji nie może być niższa niż liczba będąca wynikiem podziału kwoty 2 093 031,41 przez wartość nominalną jednej akcji emitenta. Na dzień zawarcia umowy emitent zobowiązany jest zaoferować zbywającemu 209 304 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2 093 031,41 zł" - czytamy także.

Jak podaje spółka, zbywający zobowiązał się tak złożoną ofertę objęcia akcji przyjąć i do dnia 31 grudnia 2018 r. zawrzeć umowę objęcia akcji wraz z umową potrącenia wzajemnych wierzytelności.

"Strony postanowiły, że w przypadku nieprzedstawienia zbywającemu oferty objęcia akcji emitenta do dnia 15 grudnia 2018 roku, emitent zobowiązany będzie zapłacić zbywającemu część ceny w wysokości 2 093 031,41 zł w formie pieniężnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r." - czytamy dalej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy". Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz