Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polimex przechodzi do III etapu restrukturyzacji

0
Podziel się:

Spółka porozumiała się z wierzycielami finansowymi i obligatariuszami.

Polimex przechodzi do III etapu restrukturyzacji
(Squaredpixels/iStockphoto)
bEKNfHvp

Polimex-Mostostal zawarł wstępne porozumienie z wierzycielami finansowymi tj. z PKO BP, Pekao, BOŚ, BZ WBK, Bankiem Millennium oraz obligatariuszami w sprawie warunków III etapu restrukturyzacji finansowej spółki.

Porozumienie zakłada trzy punkty: restrukturyzację operacyjną i majątkową, dokapitalizowanie spółki oraz konwersję wierzytelności.

Restrukturyzacja operacyjna ma polegać w szczególności na wydzieleniu dwóch głównych spółek zależnych, które będą prowadzić działalność w zakresie energetyki oraz petrochemii.

bEKNfHvr

Restrukturyzacja majątkowa oznacza kontynuację procesu sprzedaży składników majątkowych (w szczególności nieruchomości należących do spółki oraz udziałów i akcji w spółach zależnych oraz innych aktywów), które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki.

Polimex przeprowadzi emisję 5-letnich obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, z czego część emisji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje po cenie emisyjnej równej 0,04 gr.

_ - Płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji _ - napisano w komunikacie.

_ - Celem emisji obligacji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki _ - dodano.

bEKNfHvx

Na mocy porozumienia wierzyciele Polimeksu będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki zobowiążą się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących im wierzytelności w łącznej kwocie co najmniej 470 mln zł.

W celu realizacji konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji.

Postanowienia porozumienia zostaną dodane w formie aneksu do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego do 3 lipca 2014 r. pod warunkiem zwołania przez Polimex-Mostostal walnego zgromadzenia pozwalającego na realizację tych postanowień.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEKNfHvS
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)