Notowania

finanse
15.01.2016 18:29

Prezydent podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych

Podziel się
Dodaj komentarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

"Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa. Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich" - czytamy w informacji na temat ustawy.

Obecny stan prawny nie przewiduje podatku od aktywów instytucji finansowych, podkreślono.

Przedmiotem opodatkowania zgodnie z przepisami ww ustawy są aktywa podatników:

1) banków krajowych,

2) oddziałów banków zagranicznych,

3) oddziałów instytucji kredytowych,

4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

5) krajowych zakładów ubezpieczeń,

6) krajowych zakładów reasekuracji,

7) oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

8) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

9) instytucji pożyczkowych.

"Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych)" - czytamy dalej.

Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji.

"Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy" - napisano w materiale.

Ustawa zwalnia od podatku podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym.

"Zgodnie z ustawą pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r." - podsumowano w informacji.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz