Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Procedura reverse split do końca roku

0
Podziel się:

Do końca roku KDPW zamierza przedstawić uczestnikom rynku procedurę operacji reverse split, polegającej na łączeniu akcji spółki

- powiedziała w czwartek PAP Teresa Rogalska, członek zarządu KDPW.

Celem operacji jest przede wszystkim poprawa relacji kosztów transakcyjnych do wartości transakcji. Cel ma być osiągnięty poprzez zwiększenie ceny jednostkowej akcji.

'Będziemy chcieli przedstawić emitentom, domom maklerskim i bankom procedurę związaną z tą operacją do końca bieżącego roku' - powiedziała Rogalska. Dodała, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić tego typu operację na polski rynek, w obowiązujących przepisach prawnych nie ma bowiem przeszkód, które uniemożliwiałyby wprowadzenie reverse split.

Rogalska poinformowała, że tego typu operacje są dokonywane na niemal wszystkich rynkach w celu zmniejszenia udziału kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych w wartości transakcji.

'Jeśli spada wartość akcji poniżej jakiegoś minimum, celowe jest połączenie walorów w celu zmniejszenia udziału opłat w wartości transakcji' - powiedziała.

Wśród korzyści przemawiających za przeprowadzeniem operacji scalania akcji jest też poprawienie wizerunku firmy poprzez wzrost wartości rynkowej jej papierów, a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności.

'Gdy kurs akcji spada i utrzymuje się w długim okresie poniżej minimalnej wartości przyjętej dla rynku, wówczas emitent powinien podjąć decyzję o przeprowadzeniu reverse split' - powiedziała. 'Możliwość wykonania operacji reverse split jest szczególnie ważna dla NFI, których akcje były wyemitowane z wartością nominalną 10 gr. Tymczasem wartość minimalna określona w kodeksie spółek handlowych to 1 zł. Chcielibyśmy, żeby na całym rynku publicznym wartość minimalna papierów nie była niższa niż poziom wymagany w kodeksie spółek handlowych'- powiedziała Rogalska.

Dodała, że z dotychczasowych ustaleń z przedstawicielami NFI wynika, że fundusze są zainteresowane wprowadzeniem tej operacji na polski rynek. 'NFI widzą potrzebę poprawienia wartości rynkowej swoich papierów przez scalenie akcji. To z pewnością poprawi wizerunek firm' - powiedziała.

'Mamy do czynienia z olbrzymim rozproszeniem akcji NFI pomiędzy akcjonariuszy. Koszty związane z obsługą rachunków w stosunku do wartości portfeli są więc stosukowo duże' - dodała.

Rogalska poinformowała, że łączenie akcji jest popularne na rynkach zagranicznych.

'Niektóre rynki, jak American Stock Exchange, czy Nasdaq, rekomendują, czy wręcz zobowiązują emitentów, by w chwili, gdy kurs akcji w pewnym okresie czasu utrzymuje się poniżej określonej wartości minimalnej, podjęli decyzję o reverse split, pod rygorem wycofania papierów z obrotu' - powiedziała Rogalska.

Decyzja o przeprowadzeniu operacji będzie należała do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki

giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)