Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Projekt noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przesłany do Sejmu

0
Podziel się:
Projekt noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przesłany do Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października br. został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Celem nowych przepisów jest zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

"W ocenie projektodawcy, faktyczne różnice między rynkiem giełdowym a pozagiełdowym nie są wystarczająco istotne, aby uznać za uzasadnione dalsze rozróżnianie dwóch typów rynku regulowanego. Celem projektu ustawy jest więc zniesienie występującego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz objęcie obu wymienionych typów rynku tym samym pojęciem rynku regulowanego" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Projekt zakłada, że zezwolenia na prowadzenie giełdy oraz rynku pozagiełdowego z mocy prawa staną się zezwoleniami na prowadzenie rynku regulowanego.

"Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w związku z sygnalizowanymi przez środowisko rynku kapitałowego problemami wynikającymi z funkcjonującego na poziomie nowelizowanej ustawy podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy oraz pozagiełdowy" - czytamy dalej.

Projektowane zmiany w największym stopniu będą miały wpływ na Regulowany Rynek Pozagiełdowy, tj. organizowany przez BondSpot S.A. rynek włączony do systemu obrotu Catalyst - współtworzonego z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
. Na platformach transakcyjnych GPW oraz BondSpot są prowadzone notowania obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych oraz listów zastawnych.

"Wejście w życie ustawy nie powinno mieć wpływu na architekturę systemu Catalyst, w ramach którego funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez GPW oraz dwa rynki przeznaczone dla klientów hurtowych, prowadzone przez BondSpot. Także główne zasady funkcjonowania systemu Catalyst powinny pozostać niezmienione (zgodnie z tymi zasadami dopuszczenie przez GPW dłużnych instrumentów finansowych do obrotu lub wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę pozwala również na notowanie ich na obu rynkach prowadzonych przez BondSpot, zaś dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie do alternatywnego obrotu organizowanego przez BondSpot daje możliwość prowadzenia notowań na obu rynkach prowadzonych przez GPW)" - napisano także w dokumencie.

Regulacja nie będzie też miała wpływu na realizację głównych funkcji tego publicznego rynku dla obligacji komunalnych i korporacyjnych, czyli zapewniania dodatkowych możliwości pozyskania środków na realizację niezbędnych inwestycji dla jednostek samorządu terytorialnego i firm, zwiększenia ich wiarygodności wobec inwestorów i kontrahentów, a dodatkowo możliwości promocji nie tylko konkretnej emisji, lecz emitenta - gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa, podkreślono również.

Dostosowanie przepisów w zakresie rynku pozagiełdowego do obecnych wymogów dla rynku giełdowego nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie BondSpot S.A., bowiem spółka spełnia już wymogi w zakresie posiadania co najmniej 10 000 000 zł kapitałów własnych, wskazano też w materiale.

"Wejście w życie ustawy przyczyni się do zmniejszenia liczby procedur i zmniejszenia liczby dokumentów przez zastąpienie dwóch odrębnych trybów udzielania zezwoleń na prowadzenie rynku regulowanego jedną wspólną procedurą. W chwili obecnej zezwolenie na prowadzenie giełdy udzielane jest zgodnie z art. 25 ustawy przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, zaś zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego przez Komisję Nadzoru Finansowego (na podstawie art. 36 ustawy). Ponadto zmiana organu wydającego zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego przez rezygnację z podwójnego opiniowania wniosku przyczyni się do skrócenia procesu wydawania zezwoleń" - wyjaśniono też w ocenie skutków regulacji.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)