Notowania

giełda
14-11-2017 (19:22)

Przegląd informacji ze spółek

Dino Polska odnotowało 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 51,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Boryszew odnotował 54,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 59,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Intermodal odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I- III kw. 2017 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2017 r. wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 51 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw.  2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. 

KGHM Polska Miedź odnotował 604 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 329 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 4,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 64,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 70,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed - Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na okaziciela serii M po 1,07 zł za akcję, tj. łącznie za 1 979 500 zł, podała spółka.

Orange Polska rozpoczął negocjacje z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej na lata 2018-2019, podała spółka.

Pharmena pracuje intensywnie nad nową strategią sprzedaży i spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Konrad Palka.

Grupa WP.pl będzie od 1 stycznia 2018 r. rozliczała się z klientami tylko za reklamy, które były faktycznie widziane przez użytkowników serwisów internetowych, poinformował prezes Jacek Świderski.

CCC chce, by udział przychodów z kanału on-line w przychodach ogółem sięgnął 20% w 2018 r. Spóła zakłada na przyszły rok ponad 5 mld zł przychodów oraz zysk EBITDA na poziomie powyżej 650 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Czyczerski. 

Oferta Comarchu warta 242,03 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na usługi wsparcia i utrzymania systemu informatycznego, podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r., poinformował wiceprezes Marian Żołyniak.

CCC zakłada, że nowa powierzchnia handlowa sklepów grupy wzrośnie o 300 tys. m2 w latach 2017-2019, podała spółka w prezentacji wynikowej. 

Erbud ocenia, że portfel zamówień na IV kwartał tego roku pozwala oczekiwać podobnej rentowności, jak w poprzednich kwartałach, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Grzeszczak. Według niego, kluczowym wyzwaniem w branży budowlanej jest dziś utrzymanie odpowiedniej rentowności, a Erbud ma potencjał, by to osiągnąć.

Emperia Holding zamierz podpisać w IV kw. br. podpisać umowy na 30 lokalizacji, w których w 2018 i 2019 powstaną nowe sklepy, zapowiedział prezes Dariusz Kalinowski. Spółka poinformowała w opublikowanym wczoraj raporcie kwartalnym, że oczekuje, iż do końca w 2017 roku sieć Stokrotka zwiększy się o kolejne 25 nowych sklepów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Netii, które wykaże czy Netia uzyskała wcześniej zgody konsumentów na telefoniczne proponowanie zawarcia umowy, podał Urząd.

GLG Pharma planuje dywersyfikację portfela innowacyjnych produktów. Spółka zakłada dalszy efektywny rozwój cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w ramach realizacji flagowego projektu TNBC. Chce także rozpocząć realizację nowego projektu onkologicznego - GLG-Doce-Safe i ocenia, że nakłady na jego realizację sięgną ponad 30 mln zł. W 2019 roku GLG Pharma chce rozpocząć badania przedkliniczne formulacji dożylnej, poinformowali przedstawiciele spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor.

Cognor oczekuje dobrych wyników sprzedaży w IV kw., zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

Bank Handlowy oczekuje zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 10% w perspektywie długoterminowej, poinformował prezes Sławomir Sikora. Według niego, osiągnięcie tego celu w br. będzie bardzo trudne. 

Cloud Technologies podtrzymuje plany przejścia na rynek główny GPW, poinformowała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ szacują wartość Creepy Jar na 52,5 mln zł przy założeniu bazowym 270 tys. sztuk sprzedaży gry "Green Hell" w 2018 r., wynika z raportu brokera.

Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok i nie widzi obecnie zagrożeń dla tego planu, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br., podała firma MSCI Inc. Składu indeksu opuszczą jednocześnie akcje spółki Eurocash.

Miraculum odnotowało 1,73 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Grupy Mostostalu Warszawa wyniosła 1 419,9 mln zł na 30 września 2017 r., podała spółka.

Mostostal Warszawa odnotował 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital.

Cognor odnotował 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280.

Marvipol przeprowadził emisję 6 600 obligacji serii U o łącznej wartości 66 mln zł, poinformowała spółka.

Mercator Medical odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers odnotowało 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 11,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 38,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play odnotował 186,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 386,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji.

Grupa WP odnotowała 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 171,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 144,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Emperia Holding oczekuje, że do końca roku sieć Stokrotka powiększy się o 25 nowych sklepów, wobec 407 na koniec września, podała spółka.

Emperia Holding odnotowała 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie