Notowania

giełda
20.10.2017 18:30

Przegląd informacji ze spółek

Podziel się
Dodaj komentarz

Trans Polonia według wstępnych wyliczeń we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20,68 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r, poinformowała spółka.

Atal po 9 miesiącach 2017 roku przekazał 1 668 lokali, w porównaniu do 1 260 rok wcześniej, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost o ponad 32% r/r.

Fitch Ratings potwierdził długoterminową ocenę IDR na poziomie A- oraz Viability Rating na poziomie a- dla Banku Pekao, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na negatywną ze stabilnej.

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Banku Zachodniego WBK z ich stabilną perspektywą, poinformował bank.

Fitch Ratings, w ramach rocznego przeglądu, podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego na niezmienionych poziomach, jak również ich stabilną perspektywę, podał bank.

Korekty dotyczące należności podatkowych na rzecz Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki w 100% zależnej od GPW - oraz niższe od założonych opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oznaczają 6,6 mln zł jednorazowego dodatkowego wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej GPW w III kw. br., podała spółka.

Comarch Polska - spółka zależna Comarch - jako lider konsorcjum podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra sprawiedliwości na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, poinformowała spółka. Maksymalne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 137,8 mln zł brutto, podano także.

Bumech rozpoczął negocjacje z czarnogórską spółką Uniprom-Metali w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka. Oczekiwany miesięczny poziom wydobycia to 20 000-26 500 MT.

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł w III kw. 2017 r. 4,6 mld m3 wobec 4,25 m3 zanotowanych w III kw. 2016 r., podało PGNiG. W okresie I-III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 18,77 mld m3 wobec 16,93 mld m3 rok wcześniej.

Erbud zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach za 25,2 mln zł netto, poinformowała spółka.

Liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż zaplanowana realizację jednego z celów strategicznych Agory - poziom 110 tys. e-prenumerat był planowany na koniec 2017 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka.

Torpol otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji dwóch zamówień na dostawy szyn kolejowych, o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł netto, na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podała spółka.

LPP zakłada otwarcie 10% nowych powierzchni salonów rocznie, poinformował prezes Marek Piechocki. Na koniec roku liczba sklepów na wszystkich rynkach wzrośnie do 1 747 z 1 703 na koniec 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z Vistalem Gdynia na wykonanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73", podała spółka.

MLP Bucharest West SRL, spółka zależna MLP Group, wybuduje nowy park logistyczny w Rumunii, poinformowała spółka. Inwestycja powstanie w pobliżu Bukaresztu na działce liczącej ponad 18,8 hektara. Docelowo obiekty będą oferowały około 80 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Unimot wypracował - według szacunków - 11,24 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. br. wobec 10,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej, poinformowała spółka. Jednostkowe przychody w III kw. 2017 r. wyniosły wstępnie 759,01 mln zł wobec 663,53 mln zł rok wcześniej.

Robyg wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w kolejnej fazie projektu Osiedle Życzliwa Praga, poinformowała spółka. Rozpoczęcie budowy nowego etapu zaplanowane jest na I kw. 2018 roku, natomiast jej zakończenie na II kw. 2019 r.

Qumak podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na modernizację systemu zarządzania ruchem i komunikacją (SZR). Wartość kontraktu opiewa na 19 mln zł netto, podała spółka. Planowane zakończenie prac przypada na grudzień 2019 r.

Ergis odnotował wzrost przychodów o 11,6% r/r do 201,24 mln zł i spadek zysku netto o 34,4% r/r do 4,66 mln zł w III kw. 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Echo Investment zostało poinformowane przez swojego głównego akcjonariusza - Lisala - że łączna liczba istniejących akcji spółki, które Lisala zbędzie w ramach oferty to 40,8 mln szt., a cena to 4,6 zł za szt., podało Echo.

Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao. Jednocześnie bank zdecydował o zwiększeniu wartości nominalnej emisji do łącznie 1,25 mld zł.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz