Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Przegląd infornacji ze spółek

Przegląd infornacji ze spółek

Tarczyński odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Groclin zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 września br. o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję do 4 mln akcji, podano w projektach uchwał na NWZ. Celem emisji będzie ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje spółki Inwestycje Alternatywne Profit z obrotu na rynku NewConnect z dniem 14 sierpnia, podała spółka.

W wyniku realizacji zamiany 13 132 warrantów na akcje LPP, wartość dywidendy na jedną akcję za 2016 rok wynosić będzie 35,74 zł, poinformował LPP. Dniem dywidendy jest 4 września 2017 r., a dniem wypłaty dywidendy 20 września 2017 r., podano także. 

Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę 16 sierpnia, podała spółka.

Agora będzie kontynuować inwestycje w rozwój kin i systemy nośników reklamy zewnętrznej. Z kolei w obszarach, gdzie powstają treści skupi się przede wszystkim na szybszym zwiększaniu przychodów, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Grupa Agory prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych lokalizacji sieci kin Helios, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. Oczekuje utrzymania pozytywnych tendencji na rynku kinowym w II półroczu.

Unified Factory zdecydował o przeprowadzeniu emisji prywatnej do ok. 2,86 mln akcji, podała spółka. Ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 mln zł.

Radpol chce rozwijać eksport, także na nowe rynki, i liczy na wzrost udziału zagranicy w przychodach do 30-40% w ciągu kilku lat, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Radpol liczy na wynik netto zbliżony do zera w tym roku i wskaźnik długu netto do EBITDA "istotnie zbliżony" do 4x, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.

Radpol może przedstawić nową strategię na przełomie września i października tego roku, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ul. Verdiego w Warszawie za ryczałtowo 28,2 mln zł netto, podała spółka.

KCI - główny akcjonariusz Gremi Media - nabył 5% udziałów w Lurenie Investments, spółce holdingowej Ruchu. Z kolei Loverose Ltd. - spółka głównego akcjonariusza Ruchu - nabyła 5% akcji Gremi Media, podała spóka.

Gra ">observer_", której wydawcą jest Bloober Team, ukaże się nie tylko na anonsowanych wcześniej platformach PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG.com, lecz także na platformie Twitch Commerce, podała spółka.

Rada nadzorcza Skarbiec TFI - spółki zależnej od Skarbiec Holding - podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń i powierzeniu jej z dniem 1 października 2017 r. funkcji prezesa zarządu Skarbiec TFI, podała spółka.

Bloober Team odnotował 0,41 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory odnotowało 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 61,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus odnotował 31 tys. USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,99 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) przez ING Bank Śląski, podała Komisja.

Radpol oczekuje wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach, szczególnie w segmentach wodnokanalizacyjnym i ciepłowniczym, podała spółka.

Radpol odnotował 0,22 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 3,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 3,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka.

Agora odnotowała 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie