Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

0
Podziel się:

Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak.

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

"Firma doradcza EY dokonała niezależnego oszacowania wartości rynkowej Euvic, biorąc pod uwagę otrzymane dane oraz przy zastosowaniu standardowych metod szacowania wartości rynkowej. W opinii EY przedstawionej zarządowi spółki, proponowane warunki cenowe 100% udziałów Euvic są godziwe z punktu widzenia ogółu obecnych akcjonariuszy Qumak" - czytamy w komunikacie.

W rezultacie planowanej transakcji, Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic, natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem spółki oraz rozwojem działalności, Qumak planuje dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Zaproponowana przez zarząd cena w transakcji nabycia 100% udziałów Euvic wynosi 220 mln zł, przypomniano.

Zarząd Qumaka, realizując działania zmierzające do przeprowadzenia transakcji, 2 czerwca 2018 r. opublikował ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany statutu spółki, czytamy dalej.

Projekt ww. uchwały przewiduje podwyższenie kapitału o kwotę 254 999 312 zł poprzez emisję 35 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł, które mają być pokryte wkładem pieniężnym oraz emisję 219 999 312 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł, które mają być objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Euvic.

Zarząd, w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały zapowiedział, że nie później niż do 8 czerwca 2018r., po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta odnośnie wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, sporządzi sprawozdanie dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N.

"W związku z tym, iż biegły rewident nie zakończył jeszcze prac nad badaniem wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji akcji serii N, sprawozdanie zarządu dotyczące aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N zostanie przedstawione przez zarząd spółki niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej opinii biegłego rewidenta." - podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

media
telekomunikacja
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)