Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję

Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor.

"Zarząd spółki przedstawił radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. wniosek o:

(i) ustalenie dywidendy w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję za cały rok obrotowy 2016,

(ii) ustalenie - po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na jedną akcję ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. - ostatecznej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,1 zł na jedną akcję; oraz

(iii) zatwierdzenie przeznaczenia pozostałej (nie wypłaconej w formie dywidendy) części zysku za rok 2016 w kwocie 33 369 000 zł na kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych" - czytamy w komunikacie.

Zarząd jest zdania, że wolne rezerwy spółki wystarczają do tego, aby umożliwić wypłatę dywidendy w kwocie 31 162 054,47 zł, co znajduje potwierdzenie w bilansie spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r., podano także.

"Dla potrzeb wypłaty ostatecznej dywidendy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję, zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017" - czytamy także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.

budownictwo, nieruchomości
ISB
Czytaj także
Polecane galerie