Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rafako ukryło informację o ważnej umowie? Jest kara

0
Podziel się:

Chodzi o gotowość PBG do podjęcia rozmów na temat transakcji nabycia przez Rafako znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA, której dokonano 20 grudnia 2011 roku.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF
Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF (Jacek Waszkiewicz/Reporter)

Rafako zostało ukarane prze Komisję Nadzoru Finansowego karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej o gotowości PBG do podjęcia rozmów na temat transakcji nabycia przez Rafako SA znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe.

Zdaniem KNF informacja poufna powstał najpóźniej 13 października 2011 roku. Chodzi o gotowość PBG do podjęcia rozmów na temat transakcji nabycia przez Rafako znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA, której dokonano 20 grudnia 2011 roku.

- _ Informacja poufna miała znaczenie dla inwestorów, gdyż ewentualne dojście do skutku transakcji nabycia pakietu akcji EPD po stronie Rafako stanowiłoby istotną dla grupy kapitałowej Rafako zmianę w jej strukturze _ - czytamy w komunikacie KNF. _ Inwestorzy mogli zasadnie oczekiwać konsolidacji, która ze względu na prowadzoną działalność wzmocniłaby grupę kapitałową, wpływając tym samym na jej rozwój i odbiór przez inwestorów, a co stanowiłoby przejawy tzw. efektu synergii przedsięwzięcia. _

Obie spółki prowadziły działalność w tej samej branży (energetycznej), co mogło sugerować, że połączenie obu spółek działających w branży energetycznej, ich mocy produkcyjnych i zasobów usługowych wpłynie na zwiększenie potencjału grupy kapitałowej Rafako.

mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 0cm;">1. Komisja jednogłośnie nałożyła na Rafako *SA karę pieniężną w wysokości *500 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej najpóźniej w dniu 13 października 2011 r., o gotowości PBG SA do podjęcia rozmów na temat transakcji nabycia przez Rafako SA znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA (dalej EPG), której dokonano w dniu 20 grudnia 2011 r.

alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również okoliczności lub zdarzenia poprzedzające podpisanie kontraktu mogą stanowić informacje poufne. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków[1] podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem tego wydarzenia. Ponadto w przypadku, gdy informacja ta ma charakter cenotwórczy (jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na cenę instrumentu
finansowego), należy dokonać oceny spełniania przez taką informację kryteriów informacji poufnej. Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnionym jest wniosek, iż zarząd Rafako, zamierzając nabyć znaczny pakiet akcji EPD od PBG, podjął pewne czynności, które do tego zmierzały (w tym wystosował propozycję do PBG). Jednakże wskazana decyzja zarządu Rafako (o nabyciu akcji EPD) uzyskała charakter informacji poufnej w chwili, gdy druga strona potencjalnej transakcji wyraziła gotowość do podjęcia rozmów w sprawie transakcji.

Zdaniem Komisji wskazana informacja spełniała wszystkie kryteria informacji poufnej wynikające z art. 154 _ ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _, bowiem dotyczyła bezpośrednio emitenta (nabycia przez niego znacznego pakietu akcji EPD), spełniała warunek precyzyjności wskazując na zaistniałe okoliczności, tj. wyrażenie przez PBG gotowości do podjęcia rozmów na temat transakcji sprzedaży akcji EPD, a także miała charakter cenotwórczy.

Ponadto zidentyfikowana przez Komisję w sprawie informacja poufna miała znaczenie dla inwestorów, gdyż ewentualne dojście do skutku transakcji nabycia pakietu akcji EPD po stronie Rafako stanowiłoby istotną dla grupy kapitałowej Rafako zmianę w jej strukturze. Inwestorzy bowiem mogli zasadnie oczekiwać konsolidacji Rafako z EPD, która ze względu na prowadzoną działalność wzmocniłaby grupę kapitałową Rafako, wpływając tym samym na jej rozwój i odbiór przez inwestorów, a co stanowiłoby przejawy tzw. efektu synergii przedsięwzięcia. Zaznaczyć bowiem należy, iż obie spółki (EPD i Rafako) prowadziły działalność w tej samej branży (energetycznej), co mogło sugerować, że połączenie obu spółek działających w branży energetycznej, ich mocy produkcyjnych i zasobów usługowych wpłynie na zwiększenie potencjału grupy kapitałowej Rafako.

Wskazać należy, iż w przypadku Rafako SA rynek został poinformowany o zawarciu umowy dotyczącej nabycia znacznego pakietu akcji EPD od PBG tuż po dacie jej podpisania, a informacja ta uznana została przez wskazaną spółkę za informację bieżącą o podpisaniu znaczącej umowy (raport bieżący nr 54/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.).


[1] Wyrok ETS z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie C-19/11 Markus Geltl przeciwko Daimler AG, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)