Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Słabe wyniki BIG

0
Podziel się:

W roku obrotowym 1999/2000 (trwającym od 1 października 1999 r. do 31 grudnia 2000 r.) zysk netto wyniósł 119,6 mln zł (w analogicznym okresie roku 1998/1999 zysk netto banku wyniósł 242,6 mln zł).

bESGmwyd

Oznacza to, że BIG w IV kwartale ub.r. poniósł stratę netto w wysokości 123,9 mln zł.

Wg BIG zasadniczy wpływ na wyniki w minionym roku obrotowym miały zmiany w strukturze bilansu (wynikające ze spłaty wierzytelności Skarbu Państwa poprzez zamianę tych dochodowych aktywów na obligacje stałoprocentowe Skarbu Państwa o niższej rentowności)
, utrzymywanie przez bank wysokiego zaangażowania w finansowanie projektów strategicznych (ze względu na stan zaawansowania lub z powodów niezależnych od banku nie przynoszą jeszcze bieżących dochodów, tj. inwestycja w akcje PZU oraz w akcje PTE BIG) oraz nakłady poniesione na rozwój nowoczesnej sieci usług detalicznych Millennium.

Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym wynik banku był spadek marży odsetkowej, którego powodem była zaostrzająca się konkurencja na rynku usług bankowych. Znacznie gorszy jest skonsolidowany wynik netto grupy (56,4 mln zł). Wpłynęło na to utworzenie rezerwy celowej przez BG Leasing (na kontrakty leasingowe), strata na transakcjach sprzedaży i kupna TBM Leasing i INEC Services oraz obciążenia BIG i BIG Banku (związane z wpłatami na rzecz BFG w związku z upadłością Banku Staropolskiego).

bESGmwyf

Przedstawione wyniki BIG i grupy kapitałowej BIG są potwierdzone przez audytora. Po wynikach kwartalnych EPS BIG spadnie z 0,57 zł do 0,11 zł, co oznacza wzrost P/E z 10,7 do 57,2 (średni P/E sektora – 13,9).

bESGmwyG
KOMENTARZE
(0)