Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
energetyka
29.06.2018 14:46

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Przedmiotowym pozwem powód dochodzi roszczeń własnych, jak i przejętych przez powoda w drodze umów przelewu wierzytelności od: in.ventus sp. z o.o. Mogilno II sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno III sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno IV sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno V sp. k., in.ventus sp. z o.o. Mogilno VI sp. k." - czytamy w komunikacie.

"Podstawa powództwa, według twierdzeń przedstawionych przez powoda, wynika z czynów niedozwolonych emitenta, polegających w szczególności na:

a) powierzeniu spółce zależnej - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (PKH) dokonywania na podstawie umów długoterminowych dla potrzeb emitenta i jego grupy kapitałowej zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych (umowy długoterminowe),

b) nakłanianiu PKH oraz osób pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania umów długoterminowych,

c) świadomym skorzystaniu przez emitenta ze szkody wyrządzonej wskutek zerwania umów długoterminowych" - czytamy dalej

O wypowiedzeniu przez PKH umów długoterminowych Tauron informował raportem bieżącym z 19 marca 2015 r.

Sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach.

"Spółka, wraz z pełnomocnikiem procesowym, przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew. Jednocześnie emitent podkreśla, że wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń" - podsumowano.

Spółka zależna Taurona Polska Energia - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w likwidacji (PE-PKH) 13 marca 2015 roku wypowiedziała długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Podano wówczas, że przyczyną wypowiedzenia umów przez PE-PKH "było naruszenie ich postanowień przez kontrahentów polegające na odmowie przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji warunków umów". Umowy zostały zawarte w latach 2009-2010 z 12 kontrahentami, do których należały farmy wiatrowe.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz