Notowania

budownictwo
06.09.2017 08:19

Strata netto Torpolu zwiększyła się r/r do 7,87 mln zł w II kw. 2017 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

Torpol odnotował 7,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,21 mln zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 148,57 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 189,55 mln zł rok wcześniej.

W okresie I poł. 2017 r. spółka miała 11,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 212,92 mln zł w porównaniu z 336,22 mln zł rok wcześniej.

"Słabe wyniki sprzedażowe, które osiągnęliśmy w I połowie 2017 są przede wszystkim skutkiem przestoju inwestycyjnego z 2016 roku, zarówno w Polsce jaki Norwegii. Jednakże tegoroczne ożywienie w branży w Polsce oraz skuteczne pozyskiwanie kolejnych kontraktów pozwoliło nam zbudować rekordowy portfel zamówień o wartości nieco ponad 3 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie posiadaliśmy zamówienia o łącznej wartości niespełna 0,2 mld zł. Dzięki temu spodziewamy się znacznego zwiększenia sprzedaży z każdym kolejnym kwartałem" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

Grupa widzi szansę rozwoju również na rynku norweskim, gdzie w 2018 r. ma ruszyć rządowy program, który w wariancie podstawowym zakłada przeznaczenie do 2029 roku równowartość ok. 101,8 mld zł na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej.

"Dotychczasowa sytuacja grupy na tamtejszym rynku modernizacji zarówno infrastruktury kolejowej i tramwajowej była bardzo trudna i związana była przede wszystkim z niewielką ilością ogłaszanych postępowań przetargowych. Jednak Norweskie Koleje Państwowe zapowiadają ogłoszenie w II półroczu kilku przetargów o łącznej szacunkowej wartości nawet 1,5-2,4 mld NOK - widzimy tutaj swoją szansę, na wykorzystanie zdobytego przez poprzednie lata doświadczenia i umiejętności, na tym trudnym i wymagającym rynku oraz odpowiednie zdyskontowanie go. Ponadto planowane są znaczące inwestycje związane z infrastrukturą tramwajową" - powiedział także Grabowski.

Drugim czynnikiem - obok przestoju inwestycyjnego w Polsce i Norwegii - determinującym osiągnięte wyniki finansowe grupy była realizacja nierentownego kontraktu tramwajowego w Norwegii oraz realizacja krótkoterminowych projektów pozyskiwanych w Polsce w 2016 r. (aktywność w okresie trudnych warunków rynkowych, dużej konkurencji i presji na marże), a będących obecnie w fazie ukończenia, wyjaśniono w raporcie.

Dynamika spadku kosztu własnego sprzedaży była nieznacznie niższa w porównaniu do spadku przychodów ze sprzedaży, przez co zysk brutto ze sprzedaży był o ok. 86% niższy r/r i wyniósł 2,4 mln zł (wobec 17,5 mln zł w I połowie 2016 roku), podano także.

Mimo wyraźnego spadku skali działalności grupy w pierwszym półroczu 2017 roku, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu łącznie spadły nieznacznie (-3,5% r/r), co wynika głównie z podjętych działań dotyczących utrzymania kluczowej kadry inżynierskiej. W efekcie strata ze sprzedaży netto wyniosła niemal 10,3 mln zł wobec zysku ze sprzedaży netto 4,4 mln zł na koniec czerwca w 2016 roku.

"Nieznaczna poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2017 roku (+0,6 mln zł r/r) podyktowana jest niższymi kosztami z tytułu odszkodowań, kar i grzywien o 830 tys. zł. W efekcie strata operacyjna wyniosła 8,4 mln zł w badanym okresie wobec zysku operacyjnego 4,5 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Grupa odniosła słabszy wynik na działalności finansowej w pierwszym półroczu 2017 r/r (-1,9 mln zł wobec -0,7 mln zł), co wynika głównie z kosztów odsetkowych poniesionymi również w związku z rezerwami na toczące się postępowania sądowe" - czytamy także.

Strata brutto grupy w I połowie 2017 roku wyniosła 11,9 mln zł, co oznacza spadek o 15,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Strata netto Grupy w okresie sprawozdawczym wyniosła 11,2 mln zł, co oznacza spadek o 13,7 mln zł r/r.

W 2017 r. Torpol planuje wydać na inwestycje łącznie ok. 24 mln zł netto, z czego 12 mln zł zostało zainwestowane w I półroczu br. Tegoroczne inwestycje dotyczą głównie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnych oraz środków transportu. Ponadto spółka zamówiła wysokowydajną oczyszczarkę od austriackiego dostawcy o wartości 4,35 mln euro (planowana dostawa w kwietniu 2019 roku), co jest konsekwentnie rozwijanego parku maszynowego i możliwości produkcyjnych, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2017 r. wyniosła 5,11 mln zł wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz