Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

0
Podziel się:
Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej
bEKbIZtx

ZUE odnotowało 1,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,61 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięte wyniki omawianego okresu wynikają z podjętych działań w celu utrzymania przez Grupę potencjału wykonawczego na niezmienionym poziomie, przy znacznie niższych (o 38,7%) w stosunku do analogicznego okresu przychodach. Efektem powyższego są niższe niż w I półroczu 2015 roku rentowności na wszystkich poziomach działalności" - czytamy w raporcie.

bEKbIZtz

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 4,34% w I poł. 2016 r. wobec 8% rok wcześniej, rentowność EBITDA 1,67% wobec 4,68%, rentowność EBIT -2,04% wobec 2,48% a rentowność brutto -1,13% wobec 2,35%.

Działalność handlowa w Grupie ZUE prowadzona przez Railway gft zanotowała stratę netto w wysokości 747 tys. zł w I półroczu 2016 roku (przy zysku brutto ze sprzedaży 596 tys. zł).

"Na pogorszenie wyników w segmencie handlowym najważniejszy wpływ miała słabsza koniunktura na rynku infrastruktury kolejowej i miejskiej, gdyż segment ten jest mocno uzależniony od aktualnej sytuacji na tym rynku" - wyjaśniono.

Działalność w segmencie projektowym prowadzona przez BPK Poznań w dalszym ciągu przechodzi restrukturyzację oraz buduje portfel zamówień na kolejne lata. Segment projektowy w I półroczu 2016 odnotował 759 tys. zł zysku brutto na sprzedaży. I półrocze 2016 roku zakończone zostało przez BPK Poznań stratą netto w wysokości 53 tys. zł, podano również.

bEKbIZtF

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,77 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 208,43 mln zł rok wcześniej.

"Niższe przychody są wynikiem sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na krajowym rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej oraz oczekiwaniem na sfinalizowanie procedury legislacyjnej zakończonej wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie zamówień publicznych. 28 lipca 2016 r. weszła bowiem w życie tzw. 'mała nowelizacja' prawa zamówień publicznych, która wdraża unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w zamówieniach oraz ich informatyzację. Przeciągająca się implementacja nowych procedur oraz przedłużający się proces przygotowania dokumentacji przetargowych spowodowały wstrzymanie ofert dużych projektów kolejowych przy jednoczesnym uruchomieniu przetargów na mniejsze kontrakty, co przyczyniło się do większego rozdrobnieniem portfela zleceń" - czytamy dalej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania (19 sierpnia) Grupa posiadała portfel zamówień ok. 641 mln zł netto zapewniający realizację prac w latach 2016-2019. W tym na roboty budowlano montażowe w wysokości ok. 621 mln zł netto, natomiast w zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji wynosi 18 mln zł netto. Portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń w kolejnych kwartałach 2016 roku wynosi 3 mln zł netto.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 0,7 mln zł wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej.

bEKbIZtG

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

bEKbIZua
budownictwo
nieruchomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)