Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sygnity zmniejsza stratę

0
Podziel się

Spółka informatyczna Sygnity miała 42,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 104,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity zmniejsza stratę
(Nyul/Dreamstime)
bEgMkcqJ

Spółka informatyczna Sygnity miała 42,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 104,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 34,30 mln zł wobec 103,59 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 524,02 mln zł wobec 563,23 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 24,62 mln zł straty netto wobec 59,25 mln zł straty rok wcześniej.

bEgMkcqL
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 524 018 563 229 130 861 129 757
II. Strata z działalności operacyjnej (34 296) (103 591) (8 565) (23 865)
III. Strata przed opodatkowaniem (43 787) (111 041) (10 935) (25 582)
IV. Strata netto (42 640) (104 299) (10 648) (24 028)
V. Strata netto przypadający na jedną akcję (3,60) (8,79) (0,90) (2,03)
VI. Średnia ważona liczba akcji 11 886 242 11 886 242 11 886 242 11 886 242
VII. Całkowite straty ogółem (42 782) (104 350) (10 684) (24 040)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 895 4 869 1 222 1 122
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 796) 20 668 (1 697) 4 762
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 503) (41 850) (875) (9 641)
X. Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009
XII. Aktywa obrotowe razem 264 001 283 866 66 662 65 397
XIII. Aktywa trwałe razem 223 520 238 145 56 440 54 864
XIV. Suma aktywów 487 521 522 011 123 102 120 261
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 236 332 244 973 59 675 56 437
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 23 693 6 760 5 983 1 557
XVII. Kapitały własne razem 227 496 270 278 57 444 62 267
XVIII. Suma pasywów 487 521 522 011 123 102 120 261

| |
| --- |

bEgMkcrm
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)