Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Synthos: Odpis na zagraniczne aktywa obniży o 112 mln zł zysk netto za I półr.

0
Podziel się
Synthos: Odpis na zagraniczne aktywa obniży o 112 mln zł zysk netto za I półr.
bEqYzzYR

Synthos przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego, nabytych w 2016 r., poinformowała spółka. Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na skonsolidowany i jednostkowy zysk netto za I półr. 2017 roku wynosi 112 mln zł.

"Założenia odnoszące się zarówno do uzyskiwanych cen sprzedaży i możliwości negocjacyjnych po stronie zakupu, nie mają odzwierciedlenia w realizowanych wynikach oraz nie są możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie. Zarząd spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie akwizycji poziomu marż na produktach oferowanych przez Styrenics West" - czytamy w raporcie.

W maju 2016 r. Synthos zawarł umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro. Pod koniec sierpnia 2016 r. transakcja ta została sfinalizowana.

bEqYzzYT

"Analizowany biznes jest niezintegrowany pionowo, czego konsekwencją jest silna podatność na niestabilne otoczenie rynkowe. W analizowanym okresie miała miejsce istotna zmienność cen styrenu (podstawowego surowca), która nie mogła być odzwierciedlona w cenach EPS sprzedawanych przez Styrenics West. Grupa Synthos podjęła działania zmierzające do poprawy konkurencyjności tej grupy produktów, ale pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie nakładów" - czytamy dalej.

W dłuższej perspektywie zarząd zauważa również ryzyko spadku popytu na EPS w segmencie opakowaniowym na rzecz substytucyjnych materiałów i w konsekwencji zagrożenie dla utrzymania marż i wolumenów sprzedaży lub ich wzrostu w tym segmencie, podano również.

"W Europie około 21% zużycia EPS przypada na opakowania. Pozostałe 79% to głównie segment izolacji termicznych, gdzie EPS ma mocną i ugruntowaną pozycję. W związku z polityką poszanowania i oszczędności energii oraz rozwojem budownictwa segment izolacyjny ma nadal duże perspektywy wzrostu" - zauważono w raporcie.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa Styrenics West, podano dalej.

bEqYzzYZ

"Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku wynosi 112 milionów złotych. Przedstawiona powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może podlegać korektom. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

bEqYzzZu
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)