Notowania

forex
26.09.2016 16:19

Jesienią koniunktura na rynkach akcji może się pogorszyć

- Uważamy, że bieżąca, bardzo korzystna sytuacja rynkowa nie jest dobrym odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce globalnej i krajowej i należy liczyć się z ryzykiem korekty notowań - tłumaczy główny ekonomista DM BOŚ.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Obecne korzystne nastroje rynkowe trudno będzie utrzymać jesienią - nie są one dobrym odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce globalnej i krajowej i należy liczyć się z ryzykiem korekty notowań, uważa główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Według niego, opublikowane w minionym tygodniu miesięczne dane dot. krajowej sfery realnej (produkcja sprzedana przemysłu, produkcja budowlano-montażowa, sprzedaż detaliczna) potwierdziły, że lipcowe, zaskakująco słabe dane dot. aktywności w przemyśle oraz sprzedaży detalicznej miały okresowy charakter.

- W obu przypadkach odnotowano solidną poprawę danych, co potwierdza z jednej strony stabilne perspektywy dla krajowego eksportu oraz sygnały silniejszego wzrostu konsumpcji prywatnej. Jednocześnie jednak, skala wzrostu dynamiki PKB w trzecim kwartale (napędzana głównie wyższą dynamiką konsumpcji prywatnej w warunkach dynamicznego wzrostu dochodów gospodarstw domowych), będzie hamowana przez wciąż bardzo słabą sytuację w inwestycjach. Sierpniowe dane dot. produkcji budowlano-montażowej okazały się bowiem bardzo słabe i będą istotnym hamulcem dla ożywienia wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale - skomentował Tarnawa.

Sytuacja globalna

Zwrócił też uwagę, że globalna sytuacja rynkowa z ostatnich tygodni wskazuje na generalnie bardzo korzystną sytuację, w szczególności wobec potencjalnych czynników ryzyka po czerwcowym referendum w Wielkiej Brytanii.

- Formułowane przed wakacjami oczekiwania jedynie łagodnej skali pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej można uznać post factum za zbyt pesymistyczne. Dodatkowo, czynniki krajowe (ograniczenie ryzyka wynikającego z propozycji rozwiązań problemu kredytów walutowych, stabilizacja oceny ratingowej oraz perspektywy ratingu Polski w ciągu ostatnich 6 miesięcy), uzasadniają lekką korektę (w kierunku mocniejszych poziomów wobec dotychczasowych prognoz) prognoz wskaźników rynkowych w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie jednak pozostajemy bardzo ostrożni, co do skali korekty prognoz i podtrzymujemy stanowisko, że bieżąca sytuacja rynkowa (historycznie wysokie notowania na rynku globalnym), nie oddaje w pełni utrzymujących się bardzo istotnych czynników ryzyka dla gospodarki oraz rynku finansowego w aspekcie globalnym i lokalnym - dodał ekonomista.

Brexit, wybory w USA, referendum we Włoszech

Globalne czynniki ryzyka, na jakie zwraca uwagę, to:- wciąż brak jasnych informacji dot. formy oraz terminów Brexitu, - referendum we Włoszech dot. zmian w konstytucji, de facto będące wskaźnikiem poparcia wyborców dla polityki reform, - zbliżające się wybory prezydenckie w USA, - nadal słaby wzrost gospodarki globalnej (stabilizującej się sytuacji w globalnym przemyśle będzie towarzyszyło mniejsze wsparcie dla konsumpcji prywatnej w gospodarkach rozwiniętych przy korekcie cen ropy naftowej).

- W przypadku rynku krajowego otwartą kwestią jest ostateczny wpływ ustawy frankowej na wyniki finansowe sektora bankowego, jednocześnie nie można zakładać, że wątek zmian oceny ratingowej Polski jest już ostatecznie zamknięty - dodał.

- Opisane powyżej czynniki ryzyka wskazują, że na jesieni trudno będzie utrzymać tak korzystne jak obecnie nastroje rynkowe. Uważamy, że bieżąca, bardzo korzystna sytuacja rynkowa nie jest dobrym odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce globalnej i krajowej i należy liczyć się z ryzykiem korekty notowań. Skala ewentualnej materializacji efektu kumulacji powyższych czynników ryzyka zdecyduje o przebiegu tej korekty. Dziś trudno określić precyzyjnie jej trajektorię. Jednocześnie nie sądzimy, aby źródłem tej korekty była polityka pieniężna głównych banków centralnych. Uważamy, że Fed i EBC będą w dalszym ciągu co najmniej stabilizować sytuację rynkową i ograniczać skalę ewentualnego wzrostu globalnej premii za ryzyko - podsumował główny ekonomista BOŚ Banku.

Tagi: forex, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
26-09-2016

BolekO czym ten gamon pisze.. Juz jest lipa na giełdzie od dawna

26-09-2016

LolekSkoro mamy od miesięcy załamanie kursów, to przez korektę autor ma na myśli wzrosty?

26-09-2016

AdamJeśli piszą o spadkach to będą wzrosty...

Rozwiń komentarze (3)