Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Trzymaj akcje Comarchu - rekomenduje Wood & Company

0
Podziel się:

Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch lat ComArch może stać się przy-kładem uzdrowienia finansowego.

bFfVyvxh

Solidna książka zamówień, którą zasiliły, między innymi, nowe kontrakty z TPSA, w połączeniu z unikalnymi możliwościami eksportowymi ComArchu utwierdza nas w przekonaniu o ożywieniu wzrostu sprzedaży spółki. Ta przewidywana wyższa sprzedaż, na którą będą się rozkładać koszty stałe, przy wprowadzonej ścisłej kontroli kosztów, rosnącym udziale eksportu, a także ulgach podatkowych pozwalają oczekiwać, że marże i zyski spółki ulegną znacznej poprawie.

ComArch pojawił się na rynku usług ASP w I kwartale br. i zrobił to jako pierwszy. Co prawda, konkurencyjne spółki także ogłosiły plany rozwinięcia tej działalności, ale żaden z tych projektów nie jest jeszcze operacyjny.

ComArch cieszy się wyjątkowymi, na tle innych spółek giełdowych tego sektora, możli-wościami sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach Europy Zachodniej i USA. Po-siada odpowiednią ofertę produktów oraz kanały dystrybucyjne. „Jedynym” pozostającym zada-niem jest udowodnienie ich skuteczności na trudnych rynkach zachodnioeuropejskich i USA.

bFfVyvxj

Interia (portal internetowy, będący spółką zależną ComArchu i zajmujący 3-4 miejsce na rynku) z sukcesem przeprowadziła swoją pierwszą publiczną ofertę akcji w I kwar-tale br., stając się w ten sposób pierwszym notowanym na giełdzie portalem interne-towym. Interia ma duże szanse udowodnienia, że jej działalność ma sens z biznesowego punktu widzenia. Naszym zdaniem, powinna osiągnąć dodatnią rentowność operacyjną w 2004 r. oraz generować pozytywne przepływy gotówkowe w 2005 r., pod warunkiem, że uda się jej jeszcze raz pozyskać kapitał z zewnętrznych źródeł w IV kwartale 2002 r.

Akcje ComArchu wyceniamy na 62 PLN. Chociaż sugeruje to potencjał wzrostu kursu o 21%, to jednak z dwóch względów rekomendujemy TRZYMAJ. Po pierwsze dlatego, że niektóre inne spółki giełdowe z sektora informatycznego są – naszym zdaniem – bardziej niedowartościowane. Po drugie, niedowartościowanie ComArchu w dużej mierze opiera się na założeniu, że spółce uda się wykorzystać wspomniane możliwości eksportowe, a to nie jest jeszcze przesądzone.

bFfVyvxK
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)