Notowania

pbg
31.07.2015 17:52

Ważna decyzja dla PBG. Będzie emisja akcji?

Emisja ma być skierowana tylko do jednej osoby.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Michał Dyjuk/Reporter)

Akcjonariusze PBG w upadłości układowej zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 45 mln akcji serii I o łącznej wartości do 900 tys. zł. Emisja skierowana jest do Jerzego Wiśniewskiego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,02 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900.000,00 zł" - czytamy w uchwale.

Podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi spółki. Będzie on mógł wykonać prawa z warrantów subskrypcyjnych do 30 czerwca 2020 r., podano także.

Cena emisyjna akcji serii I została określona na 0,2 zł.

Jednocześnie akcjonariusze PBG zdecydowali o emisji do 45 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych, pod warunkiem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Do objęcia warrantów uprawniony jest wyłącznie Jerzy Wiśniewski.

Tagi: pbg, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz