Notowania

net
19.02.2015 08:34

Wyniki Netii za czwarty kwartał niższe od prognoz

Wynik netto odnotowany za pełny 2014 roku wyniósł 174,8 mln zł w stosunku do wyniku 46,3 mln zł za 2013 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Sjgh/Dreamstime)

Zysk netto Netii w czwartym kwartale 2014 roku wyniósł 160 mln złotych i był o 2,3 procent niższy od konsensusu rynkowego. Spółka wykonała całoroczne prognozy przychodów, nieco niższe od założonych okazały się skorygowane zysk przed opodatkowaniem (EBIT) i zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA).

Zaktualizowana pod koniec sierpnia prognoza wyników Netii na 2014 rok zakładała m.in. osiągnięcie 1,675 mld zł przychodów, 505 mln zł skorygowanej EBITDA i 75 mln zł skorygowanej EBIT. Tymczasem rzeczywiste wyniki spółki na koniec zeszłego roku sięgnęły 1,674 mld zł przychodów, 493 mln zł skorygowanej EBITDA i 69 mln zł skorygowanej EBIT.

Skorygowana marża EBITDA Netii na koniec 2014 roku wyniosła 29,5 procent, podczas gdy spółka zapowiadała, że wyniesie ona 30,1 procent. Spółka zdecydowała, że nie będzie publikować prognoz na 2015 rok.

Przychody Netii za 2014 rok spadły rok do roku o 11 procent. W czwartym kwartale przychody spadły o 2 procent kwartał-do-kwartału do 404,1 mln zł. W komentarzu do wyników spółka podała, że spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się o 9 proc. rok-do-roku i o 2 proc. kwartał-do-kwartału, w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany (WLR).

Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skoncentrowany w podsegmencie klientów indywidualnych - B2C (Home) i w obszarze stacjonarnych usług głosowych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na poziom przychodów w segmencie usług dla klientów biznesowych - B2B (Carrier). Netia szacuje także, iż 23 proc. spadku przychodów rok-do-roku było spowodowane mającą miejsce w 2013 r. obniżką stawek MTR.

Netia podała, że łącznie zdarzenia jednorazowe w 2014 roku wyniosły 88,2 mln zł na poziomie zysku netto.

Obejmowały one m.in. zysk rozpoznany z tytułu ugody zawartej z Orange Polska w kwocie 146,7 mln zł, koszty restrukturyzacji w kwocie 34,6 mln zł, które dotyczyły głównie redukcji zatrudnienia w ramach projektów N2 i Netia Lajt oraz odpraw dla odchodzących członków zarządu, odpisy aktualizujące w kwocie 9,9 mln zł, które powstały w wyniku podjęcia decyzji o zaprzestaniu korzystania z marki handlowej Dialog (na kwotę 2,5 mln zł) oraz po rezygnacji z utrzymywania jednej z dwóch platform mobilnych (na kwotę 7,4 mln zł) oraz koszty integracji Grupy Dialog i spółki Crowley w wysokości 7,9 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 157,4 mln zł za cały 2014 r. (nie uwzględniając pozycji jednorazowych skorygowany zysk operacyjny wyniósł 69,2 mln zł) w stosunku do 92,7 mln zł za 2013 r. (110,9 mln zł zysku operacyjnego przy wyłączeniu pozycji jednorazowych).

Zysk operacyjny w samym czwartym kwartale 2014 r. wyniósł 119,3 mln PLN (6,6 mln PLN zysku operacyjnego przy wyłączeniu pozycji jednorazowych).

Zysk netto odnotowany za pełny 2014 roku wyniósł 174,8 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 46,3 mln za 2013 roku. Zysk netto w IV kw. 2014 roku wyniósł 160,0 mln zł wobec straty netto w wysokości 4,4 mln zł w III kw. 2014 roku.

Netia zanotowała dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w całym 2014 r. i w czwartym kwartale. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i akwizycje wyniósł 272,3 mln zł w 2014 r. i 50,7 mln zł w IV kwartale. Spółka zakładała w swojej prognozie że OpFCF wyniesie 290 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Netii w zeszłym roku (z wyłączeniem akwizycji i nakładów związanych z procesem integracji) wyniosły 221 mln zł wobec zakładanych przez spółkę 215 mln zł.

Ankietowani analitycy spodziewali się, że w czwartym kwartale 2014 roku Netia będzie miała 405,1 mln zł przychodów, 241,7 mln zł EBITDA, 135 mln zł EBIT i 163,7 mln zł zysku netto.

Tagi: net, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz