Notowania

pkn
23.01.2015 08:35

Wyniki PKN Orlen dużo gorsze od oczekiwań analityków

Spółka zapowiedziała inwestycje w 2015 roku na poziomie prawie 4 mld zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(orlen.pl)

W czwartym kwartale ubiegłego roku PKN Orlen zanotował 1,2 mld zł straty netto. To blisko dwukrotnie gorszy wynik od prognoz analityków. Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w wysokości 331 mln zł. Przy okazji publikacji Orlen poinformował o inwestycjach w 2015 roku na poziomie 3,8 mld zł.

Dane za ostatnie trzy miesiące roku zawodzą analityków i inwestorów. Przychody okazały się gorsze od oczekiwań, a także niższe rok do roku. Wyniosły one 24,9 mld zł. Na poziomie wyniku netto spółka poniosła stratę 1,2 mld zł. Średnia prognoz dla PAP zakładała minus 629 mln zł.

Przy okazji prezentacji wyników spółka zdradziła plany inwestycyjne na najbliższe miesiące. PKN Orlen przeznaczy na inwestycje w 2015 roku w puli podstawowej 3,8 mld zł, z czego ok. 2,5 mld zł trafi na projekty rozwojowe, a pozostała kwota na działania związane z utrzymaniem i regulacjami.

W ramach puli rozwojowej wydatki na downstream będa miały największy udział (66 proc.), wydobycie (25 proc.), a detal 9 proc. CAPEX grupy w zeszłym roku wyniósł prawie 3,8 mld zł.

PKN Orlen utworzył w czwartym kwartale 2014 roku odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w wysokości 331 mln zł. Spółka podała, że spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych ma wpływ na wyniki segmentu wydobycie w ramach działalności grupy w Kanadzie.

_ W rezultacie przeprowadzonych zgodnie z MSR 36 - utrata wartości aktywów testów w wynikach IV kwartału 2014 roku ujęto odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w kanadyjskiej spółce TriOil należącej do Grupy Orlen Upstream w wysokości (311) mln zł _ - napisano.

_ Prognozowane przepływy pieniężne netto wykorzystane na potrzeby szacowania wartości godziwej aktywów były dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej, która odzwierciedlała bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla wycenianych aktywów na rynku kanadyjskim, która wyniosła 9 proc _ - napisano w raporcie.

_ W efekcie powyższych analiz w IV kwartale 2014 roku grupa Orlen utworzyła odpisy netto aktualizujące wartość aktywów trwałych w wysokości (331) mln zł _ - dodano. Na koniec grudnia 2014 roku grupa Orlen nie zidentyfikowała nowych przesłanek utraty wartości pozostałych aktywów grupy.

Rośnie [EBITDA](https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/ebitda-czym-jest-i-do-czego-sluzy-ten,173,0,2421933.html). Sprzyja temu osłabienie złotego i czynniki makro

Wynik EBITDA PKN Orlen według LIFO w czwartym kwartale 2014 roku wyniosła 1,26 mld zł i była wyższa rok do roku o 668 mln zł - podała spółka. To wynik przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Wzrost EBITDA LIFO to efekt sprzyjających czynników makroekonomicznych i osłabienia kursu złotego wobec dolara.

W całym 2014 roku wynik EBITDA LIFO przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów trwałych osiągnął poziom 5,213 mld zł i był wyższy o 2, 127 mld zł rok do roku.

Ujemny wpływ spadku cen ropy naftowej na wycenę zapasów w czwartym kwartale 2014 roku wyniósł -1,593 mld zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów wyniosły 331 mln zł i dotyczyły głównie aktywów Grupy Orlen Upstream w Kanadzie.

Po uwzględnieniu powyższych odpisów aktualizujących zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN za czwarty kwartał wyniósł 929 mln zł i był o 337 mln zł wyższy rok do roku.

W komentarzu do wyników podano, że wpływ na wzrost EBITDA LIFO miała zmiana czynników makroekonomicznych w IV kwartale 2014 roku związana głównie ze wzrostem modelowej marży downstream o 3,6 USD/bbl (r/r) oraz wpływem osłabienia średniego kursu PLN względem USD.

Na wynik EBITDA LIFO wpłynęła też m.in. wyższa EBITDA LIFO segmentu downstream w wyniku poprawy otoczenia makroekonomicznego przy niższej sprzedaży wolumenowej segmentu głównie na skutek wciąż widocznego wpływu tzw. _ szarej strefy _, a także wyższa EBITDA segmentu detalicznego głównie w efekcie zwiększenia (r/r) sprzedaży wolumenowej oraz poprawy marż paliwowych i pozapaliwowych w części ograniczonych wpływem ujemnego salda na pozostałej działalności operacyjnej.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: pkn, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz