Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wyniki roczne PGNiG. Zysk wyższy od oczekiwań

0
Podziel się:

Wyniki są lepsze niż rok temu. Pozytywnie zaskoczyły analityków. - Redukcja kosztów dała już efekty - mówi Janusz Steinhoff.

Wyniki roczne PGNiG. Zysk wyższy od oczekiwań
(PGNiG)
bEIQKxGZ

Grupa PGNiG miała w czwartym kwartale 2014 roku 688 milionów złotych zysku netto Wynik był wyższy od średniej prognoz analityków o prawie 28 milionów. Na inwestycje grupa wydała 3,8 miliarda złotych, głównie w segmencie poszukiwań i wydobycia.

Aktualizacja 11:26

Przychody ze sprzedaży PGNiG sięgnęły 11,5 mld zł wobec 10,22 mld zł zakładanych przez rynek.

bEIQKxHb

W całym 2014 roku przychody grupy wzrosły do 34,3 mld zł z 32 mld zł rok wcześniej. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostko dominującej wzrósł do 2,82 mld zł z 1,92 mld zł.

Wynik operacyjny segmentu poszukiwanie i wydobycie spadł rok do roku o 14 proc., do 2 mld zł. W porównaniu z 2013 r. przychody ze sprzedaży segmentu spadły, mimo wyższego o prawie 6 proc. wolumenu sprzedaży ropy naftowej. Jest to efekt zniżki cen ropy - średnia roczna cena ropy Brent była niższa o 10 proc. rdr.).

_ - Wartość odpisów aktualizujących aktywa na koniec 2014 roku, które obciążyły wynik operacyjny segmentu wyniosła 707 mln zł. Dodatkowo, po przeprowadzonej analizie posiadanych koncesji i efektywności prowadzonych prac poszukiwawczych, GK PGNiG odpisała w koszty segmentu wydatki na odwierty negatywne oraz sejsmikę, których wysokość na koniec 2014 roku wynosiła 330 mln zł _ - napisano w komentarzu do wyników.

Wzrost efektywności nastąpił w segmencie obrót i magazynowanie, gdzie w 2014 roku zysk operacyjny wyniósł 583 mln zł i był wyższy o 591 mln zł w relacji do roku poprzedniego. - _ Na wyniki segmentu obrót i magazynowanie największy wpływ miało zmniejszenie wolumenu sprzedanego gazu do odbiorców _ - informuje spółka.

bEIQKxHh

W 2014 roku wolumen sprzedaży paliwa gazowego przez segment, nie uwzględniając sprzedaży na giełdach, wyniósł 13,5 mld m3 w stosunku do 15,1 mld m3 w roku poprzednim (spadek o 11 proc.).

Jak tłumaczy spółka, na spadek miały wpływ wyższe średnie temperatury powietrza w stosunku do roku poprzedniego.

Poza tym wskutek dokonywanych przez Gazprom redukcji zamówień w 2014 roku zmniejszył się import z kierunku wschodniego. Poprawa wyniku segmentu spowodowana została również obniżeniem kosztu pozyskanego gazu.

Rosną wyniki z dystrybucji, spadają w segmencie wytwarzania

W segmencie dystrybucja wynik operacyjny wyniósł 1.138 mln zł i był wyższy o 54 proc. rok do roku. Na poprawę wyniku wpływ miał spadek kosztów operacyjnych o 366 mln w stosunku do roku poprzedniego.

bEIQKxHi

Zobacz jak się zmieniała sytuacja PGNiG na giełdzie w ostatnim roku:

Składał się na niego spadek kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych (o 229 mln zł) wskutek rozwiązania rezerwy na nagrodę roczną oraz niższych kosztów związanych ze zmianą zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych.

bEIQKxHj

Spadły też koszty usług obcych o 108 mln zł, głównie przesyłowe, co związane jest z niższym wolumenem przesyłanego gazu.

Segment wytwarzania wypracował w 2014 r. 162 mln zł zysku operacyjnego. Przychody spadły o ok. 6 proc., do 1.943 mln zł. Wpływ na spadek przychodów miały wyższe temperatury powietrza.

Jak tłumaczy PGNiG, spadek przychodów z tytułu sprzedaży ciepła zrekompensowany został wzrostem taryfy na ciepło o ok. 6 proc.

W związku ze spadkiem wolumenu sprzedanego ciepła spadł też wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji (spadek o 6 proc.), co wpłynęło na spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 13 proc.

bEIQKxHk

Inwestycje sięgnęły 4 miliardów złotych

W 2014 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 3.827 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej o ok. 15 proc.

Wydatki w obszarze poszukiwanie i wydobycie wzrosły do 1,96 mld zł z 1,45 mld zł, a w segmencie wytwarzanie do 410 mln zł z 257 mln zł.

Spadły natomiast rok do roku wydatki w obszarze dystrybucji - do 1,12 mld zł z 1,14 mld zł i w segmencie obrót i magazynowanie - do 335 mln zł z 472 mln zł.

Co z dywidendą?

Zarząd PGNiG zarekomenduje wypłatę 0,16 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok - poinformowała spółka w komunikacie. W sumie na dywidendę trafi 944 mln zł, co stanowi ponad 33,4 proc. skonsolidowanego zysku netto za zeszły rok.

Proponowanym dniem dywidendy jest 15 lipca, a dniem jej wypłaty 4 sierpnia 2015 roku.

Rok wcześniej na dywidendę trafiło 885 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję. Z zysku za 2012 rok spółka wypłaciła 0,13 zł dywidendy na akcję. Z zysku za 2011 rok PGNiG nie wypłacał dywidendy.

W grudniu zeszłego roku spółka informowała, że będzie chciała wypłacać w postaci dywidendy 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2015-2022, przy czym zastrzeżono, że zarząd będzie każdorazowo brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową grupy i jej plany inwestycyjne.

Steinhoff: restrukturyzacja dała efekty

_ - Wyniki, jakie PGNiG wypracowało w 2014 roku to dobra wiadomość. Zysk na poziomie 2,8 mld zł cieszy tym bardziej, że przed spółką stoją poważne wyzwania związane z inwestycjami. Ponadto firma musi dostosowywać się do zmieniającego otoczenia. Póki co PGNiG nadal jest podmiotem dominującym na rynku gazu, ale konkurencja jest coraz większa, więc spółka musi przejść zmiany strukturalne i być efektywna kosztowo _ - uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

PGNiG podało dziś rano, że w 2014 r. grupa kapitałowa osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47% więcej niż w 2013 roku. PGNiG tłumaczy, że było to efektem niższych kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentu dystrybucja.

_ - Widać, że uruchomione programy redukcji kosztów dały już efekty. Restrukturyzacja grupy i wprowadzenie dyscypliny kosztowej były więc racjonalną decyzją. Takie działania są potrzebne. Na przykładzie sektora górniczego widać do czego może prowadzić ich brak _ - dodał były wicepremier.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEIQKxHC
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)