Notowania

pkn
24.01.2014 08:29

Wyniki PKN Orlen. Duża strata, ale zgodna z oczekiwaniami

Przychody paliwowego koncernu ukształtowały się na poziomie 27.678 mln zł wobec prognozowanych 28.786 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(orlen.pl)

Strata netto PKN Orlen wyniosła w czwartym kwartale 2013 roku 422 mln zł wobec 420 mln zł szacowanej. Strata operacyjna w tym okresie wyniosła 489 mln zł i była niższa od zakładanej na poziomie 527 mln zł.

EBIT LIFO wyniósł plus 49 mln zł wobec minus 36 mln zł oczekiwanych przez rynek. EBITDA wyniosła plus 67 mln zł. Średnia prognoz analityków zakładała, że będzie to plus 57 mln zł. Przychody z kolei ukształtowały się na poziomie 27.678 mln zł wobec prognozowanych 28.786 mln zł.

Spółka podała w raporcie, że efekt netto niższych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego wyniósł 583 mln zł._ _

_ - Odpisy netto ujęte w IV kw. 2013 r. w wysokości minus 155 mln zł obejmowały głównie koszty związane z zakończeniem projektu poszukiwawczego na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego oraz odpis wartości tzw. certyfikatów energetycznych otrzymanych w latach ubiegłych w związku ze zmianami przepisów, które nie przewidują możliwości ich wykorzystania w przyszłości _ - napisano w raporcie.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku wyniósł 538 mln zł. Zadłużenie firmy na koniec czwartego kwartału wyniosło 4,6 mld zł.

W całym 2013 roku zysk netto Orlenu spadł do 176 mln zł z 2,35 mld zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 333 mln zł z 2,02 mld zł przed rokiem, a przychody do 113,9 mld zł ze 120,1 mld zł w 2012 r.

Strata operacyjna segmentu rafineryjnego PKN Orlen wyniosła w IV kw. 2013 roku 727 mln zł wobec 875 mln zł straty przed rokiem.

Segment ten zmagał się pod koniec zeszłego roku z najniższym od 2002 r. poziomem marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent, których ujemny wpływ na wynik segmentu wyniósł aż 552 mln zł. W efekcie, w tym obszarze spółka wypracowała zysk EBITDA wg LIFO wysokości 51 mln zł.

Pozytywną przesłanką jest natomiast wzrost wolumenów sprzedaży w Polsce i poprawa uzysku paliw w rafineriach w Płocku i Możejkach. Został on jednak zniwelowany przez niższą sprzedaż na rynkach Orlen Lietuva i w Czechach. Obszar detaliczny miał w czwartym kwartale 235 mln zł zysku wobec 98 mln zł zysku rok wcześniej.

_ - Największy wzrost wyniku w porównaniu do ostatniego kwartału roku poprzedniego osiągnął segment detaliczny, wypracowując 324 mln zł zysku EBITDA LIFO. Rezultat wsparła poprawa marż na paliwach w Polsce, Czechach i na Litwie oraz wzrost wolumenów sprzedaży na wszystkich rynkach z wyjątkiem Niemiec, gdzie odnotowano spadek o 5 proc. _ - napisano w raporcie.

Spółka kontynuowała też rozwój oferty pozapaliwowej. W ostatnim kwartale w sieci pojawiły się 83 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Łączna ich liczba wynosi obecnie 1047. Z kolei EBIT w obszarze petrochemicznym wyniósł plus 229 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 267 mln zł.

Spadek wyniku petrochemicznego rok do roku wynikał głównie z niższych marż na produktach petrochemicznych. Wynik wspierało osłabienie średniego kursu złotego wobec euro oraz wzrost sprzedaży nawozów sztucznych, PTA i PCW.

_ - Efekt został jednak osłabiony niższym wolumenem sprzedaży olefin i poliolefin, wynikającym z postojów remontowych _ - wyjaśnia PKN.

W obszarze wydobywczym zanotowano 18 mln zł straty operacyjnej wobec 9 mln zł straty przed rokiem.

W ramach projektów niekonwencjonalnych na koniec grudnia 2013 r. zakończono 8 odwiertów, w tym 6 odwiertów pionowych oraz 2 kierunkowe. W IV kw. w ramach projektu Lublin Shale prowadzono prace związane z wykonaniem drugiego zabiegu szczelinowania hydraulicznego oraz wierceniem pionowego otworu poszukiwawczego na koncesji Wodynie-Łuków. Równocześnie trwały analizy danych pozyskanych w trakcie dotychczas zrealizowanych operacji.

PKN Orlen miał 142 mln zł straty EBIT, Unipetrol 63 mln zł straty

Strata operacyjna PKN Orlen wyniosła w IV kw. 2013 roku 142 mln zł wobec 93 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Unipetrol miała w tym okresie 63 mln zł straty EBIT wobec 698 mln zł straty rok wcześniej - podał Orlen w komunikacie.

Strata operacyjna grupy Orlen Lietuva wyniosła 260 mln zł. W analogicznym okresie 2012 roku grupa miała 30 mln zł zysku EBIT. W całym 2013 roku PKN Orlen miał 457 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza spadek o prawie 75 proc. rdr. Grupa Unipetrol miała w tym okresie 136 mln zł straty operacyjnej wobec 612 mln zł straty rok wcześniej, a grupa Orlen Lietuva 441 mln zł straty EBIT wobec 207 mln zł zysku operacyjnego w 2012 roku.

Plany inwestycyjne na 2014 rok

PKN Orlen przeznaczy na inwestycje w 2014 roku do 3,8 mld zł, z czego około 2 mld zł trafi na projekty rozwojowe, a pozostała kwota na działania związane z utrzymaniem i regulacjami.

_ - W ramach puli rozwojowej największy udział będą miały wydatki na nowe segmenty działalności: energetyka - około 46 procent, wydobycie - około 25 procent, przy około 30 proc. przeznaczonych na pozostałe obszary - tzw. downstream _ - napisano w raporcie.

CAPEX grupy w zeszłym roku wyniósł 3 mld zł (2,5 mld zł na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz 0,5 mld zł w związku z nabyciem spółki wydobywczej TriOil).

Spółka podała w prezentacji, że w tym roku w obszarze rafinerii kontynuowana będzie budowa instalacji odazotowania i odpylania oraz instalacji IOS. Z kolei w segmencie detalicznym planowana jest dalsza rozbudowa sieci stacji paliw w Polsce, Niemczech i w Czechach.

W obszarze petrochemii zaplanowano remonty i modernizacje oraz budowę linii polietylenu PE3 w Unipetrolu. Kontynuowana ma być budowa bloków energetycznych we Włocławku, podjęta będzie też decyzja odnośnie elektrowni w Płocku. Trwać będą też prace poszukiwawcze w Polsce i wydobywcze w Kanadzie.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pkn, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz