Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
technologie
27.12.2017 08:48

ZE PAK dostarczy Polkomtelowi 0,4 TWh energii elektrycznej rocznie

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zgodziła się na zawarcie aneksu do umowy ramowej, przedłużającej współpracę ZE PAK SA z Polkomtelem i regulującej warunki biznesowe i finansowe sprzedaży energii elektrycznej na lata 2018-2022, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz
(ELEKTROWNIA KONIN PATNOW)

"Zgodnie z zapisami aneksu PAK-Volt SA (spółka zależna od spółki) zobowiązuje się dostarczyć Polkomtel sp. z o.o. (spółka powiązana ze spółką) energię elektryczną wyprodukowaną przez spółkę w ilości 0,4 TWh rocznie, w latach 2018-2022. Aneks przewiduje również, że ilość energii dostarczanej na warunkach określonych w aneksie może zostać zwiększona maksymalnie do 0,8 TWh rocznie. W aneksie ustalono algorytm wyliczania ceny dostarczanej energii elektrycznej oparty na dostępnych notowaniach rynkowych. Łączna wartość obrotów wynikająca z aneksu w całym okresie jego obowiązywania uzależniona będzie od ostatecznej wielkości kontraktowanego w poszczególnych latach wolumenu oraz ceny opartej na wspomnianym algorytmie uwzględniającym zmienność cen rynkowych w przyszłych okresach" - czytamy w komunikacie.

W zapisach aneksu przewidziano również warunki ograniczające jego obowiązywanie m. in. określono katalog zdarzeń, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości produkcyjnych spółki, a tym samym ograniczyć możliwości dostawy. Strony ustaliły również, że w przypadku wystąpienia określonych przesłanek skutkujących trwałym spadkiem ceny obliczanej na podstawie wspomnianego algorytmu poniżej kosztu wytworzenia energii (kosztu referencyjnego), strony będą mogły zażądać przystąpienia przez drugą stronę do renegocjacji aneksu, podano także.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

Polkomtel należy do zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, energetyka, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
27-12-2017

oszukanyZE PAK należy do Elektrimu który okradł na miliardy Z.Solorz tw.ZEG

Rozwiń komentarze (1)