Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w grupie PKN Orlen. Jest wezwanie do sprzedaży akcji

0
Podziel się:

Wykup jest związany z procedurą konsolidacji dwóch rafinerii.

Zmiany w grupie PKN Orlen. Jest wezwanie do sprzedaży akcji
(orlen.pl)

Zarząd Rafinerii Trzebinia z grupy PKN Orlen wezwał mniejszościowych akcjonariuszy do złożenia akcji w terminie do 8 stycznia 2015 roku w związku procedurą ich przymusowego wykupu. Wykupowi podlega ponad 23 tysiące akcji, czyli 0,54 procent kapitału zakładowego.

Decyzję o przymusowym wykupie akcji Rafinerii Trzebinia od akcjonariuszy mniejszościowych podjęło pod koniec listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia. Wykup związany jest z uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze konsolidacją obu spółek.

Według PKN Orlen, który posiada 100 proc. akcji Rafinerii Nafty Jedlicze, rejestracja połączenia ma nastąpić z początkiem 2015 r., a nowy podmiot będzie prowadził działalność pod nazwą Orlen Południe.

Cena akcji Rafinerii Trzebinia, podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 97,22 zł na jedną akcję. Akcjonariusze zgłaszający się do punktów obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA na terenie całego kraju złożą oświadczenia o przekazaniu akcji do rozporządzenia spółki - podała Rafinerii Trzebinia.

PKN Orlen informował wcześniej PAP, że, celem połączenia Rafinerii Trzebinia i Rafinerii Jedlicze jest m.in. optymalne wykorzystanie posiadanych przez oba podmioty instalacji produkcyjnych oraz wynikające z tego oszczędności w przyszłej działalności nowej spółki Orlen Południe. W przypadku Rafinerii Trzebinia zdecydowano jednocześnie o połączeniu jej z dwiema spółkami zależnymi: Fabryką Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną.

Według PKN Orlen, połączenia zostaną dokonane w trybie kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na Rafinerię Trzebinia, z równoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji dla dotychczasowego jedynego akcjonariusza Rafinerii Nafty Jedlicze, czyli płockiego koncernu.

W ocenie płockiego koncernu, konsolidacja Rafinerii Trzebinia i Rafinerii Nafty Jedlicze pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów oraz oszczędności w przyszłym funkcjonowaniu Orlen Południe.

W wyniku prowadzonego wykupu przymusowego 0,54 proc. akcji Rafinerii Trzebinia docelowo jedynym akcjonariuszem przyszłej spółki Orlen Południe zostanie PKN Orlen. W ostatnim czasie płocki koncern deklarował, iż wyraża gotowość nabycia wszystkich akcji Rafinerii Trzebinia, które są w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych.

W lipcu 2013 r. zarząd Rafinerii Trzebinia przejął zarządzanie Rafinerią Nafty Jedlicze. Obie spółki informowały wówczas, iż ma to się przyczynić m.in. do zwiększenia efektywności ekonomicznej działań biznesowych.

Od października 2012 r. PKN Orlen jest właścicielem 100 proc. udziałów w Rafinerii Nafty Jedlicze. To efekt przeprowadzonego wcześniej przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Rafineria Nafty Jedlicze specjalizuje się w przemysłowym zagospodarowaniu - regeneracji, produkuje też ciężkie i lekkie oleje opałowe oraz rozpuszczalniki naftowe.

Rafineria Trzebinia to również spółka grupy kapitałowej PKN Orlen - płocki koncern posiada tam 99,46 proc. akcji, a pozostali akcjonariusze 0,54 proc. Rafineria Trzebinia i jej grupa kapitałowa zajmuje się przerobem ropy naftowej, produkcją biopaliwa w postaci biodiesla oraz produkcją parafiny.

Zgodnie z publikowana wcześniej procedurą, przeniesienie całego majątku Rafinerii Nafty Jedlicze na Rafinerię Trzebinia nastąpi w formule tzw. sukcesji uniwersalnej (gdzie na spółkę przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego podmiotu - PAP) z równoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o nowe akcje zwykłe, imienne. Akcje te, zgodnie z planem połączenia, Rafineria Trzebinia, jako spółka przejmująca, ma następnie przyznać jedynemu akcjonariuszowi Rafinerii Nafty Jedlicze, czyli PKN Orlen, według ustalonego parytetu wymiany.

Wartość majątku Rafinerii Trzebinia, zgodnie z danymi z sierpnia 2014 r., to 442,5 mln zł, natomiast wartość majątku Rafinerii Nafty Jedlicze to 70 mln zł.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)