Notowania

kghm
18.01.2012 12:24

Związki z KGHM przeciw projektowi ustawy o podatku od kopalin

Związkowcy w wydanym przez siebie komunikacie podkreślają, że w przedstawionej formule podatek zagraża dalszemu istnieniu i rozwojowi firmy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(KGHM)

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ _ Solidarność _ w KGHM sprzeciwia się formie podatku od kopalin, który proponuje Ministerstwo Finansów w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustawy. Związkowcy zapowiadają od piątku pogotowie strajkowe.

Związkowcy w wydanym przez siebie komunikacie podkreślają, że w przedstawionej przez Ministerstwo Finansów formule podatek zagraża dalszemu istnieniu i rozwojowi KGHM.

_ Przedstawiony podatek jest nieporównywalnie wysoki w stosunku do tego rodzaju podatków funkcjonujących w krajach wydobywających rudy miedzi. Nie zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu staje się przysłowiowym "gwoździem do trumny" polskiego górnictwa rud miedzi. Wskutek wprowadzenia podatku o takiej konstrukcji nastąpi gwałtowny wzrost kosztów produkcji, co spowoduje, że dalsze wydobywanie cześć obecnych złóż rudy miedzi przestanie być ekonomicznie uzasadnione _ - napisano w komunikacie.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ _ Solidarność _ w KGHM poinformowała również, że od 20 stycznia w strukturach związkowych zamierza wprowadzić pogotowie strajkowe.

Związkowcy chcą, aby Ministerstwo Finansów zmieniło koncepcję proponowanej ustawy m.in. uwzględniając w wielkości podatku koszty wydobycia oraz zaliczenie podatku do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem związkowców podatek od kopalin powinien być także naliczany od produktu sprzedanego, nie zaś od półproduktu. Ponadto - według nich - powinien być powszechny, czyli dotyczyć wszystkich kopalin, oraz kilkakrotnie niższy. Miedziowa Solidarność chce również, aby vacatio legis nowej ustawy wynosiło trzy lata.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy wprowadzającej podatek od niektórych kopalin. Zakłada on minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi, a maksymalną na poziomie 16 tys. zł/t.

Zgodnie z projektem podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po około 2,2 mld zł. Z projektu ustawy wynika, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin uzależniona będzie od trzech czynników, tj. od wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.

Zgodnie z projektem wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej oraz ilości srebra, wyrażonej w kilogramach oraz stawki podatkowej.

Czytaj więcej o wprowadzaniu podatku od kopalin
Ujawnia, ile KGHM może stracić na nowym podatku Pawlak: Nie powinien doprowadzać firmy do ruiny. Potrzebne jest lepsze rozwiązanie.
Podatek będzie niższy, ale budżet nie straci Resort finansów złagodził formułę podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadzając minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi zamiast wcześniejszej stawki 1 proc.
To też opodatkują. Giełda reaguje spadkiem Resort finansów planuje opodatkowanie nie tylko gazu łupkowego, ale także wydobycia gazu ziemnego i ropy.
Tagi: kghm, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz