Notowania

energetyka
14-11-2017 (18:51)

Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 66 mln zł w III kw. 2017 r.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W III kw. 2017 roku, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, w grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 3,56 TWh do 3,13 TWh, tj. o 12,08%. Równocześnie do 177,33 złotych/MWh, tj. o 2,99%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej. Pomimo wzrostu ceny spadek wolumenu spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zmniejszyły się. Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej i z obrotu (pomniejszonych o podatek akcyzowy) w III kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wyniósł 56 753 tys.zł, tj. o 9,27%" - czytamy w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W III kw. 2017 roku, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, w grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 3,56 TWh do 3,13 TWh, tj. o 12,08%. Równocześnie do 177,33 złotych/MWh, tj. o 2,99%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej. Pomimo wzrostu ceny spadek wolumenu spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zmniejszyły się. Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej i z obrotu (pomniejszonych o podatek akcyzowy) w III kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wyniósł 56 753 tys.zł, tj. o 9,27%" - czytamy w raporcie.

"Na wyniki osiągnięte przez Grupę w III kwartale 2017 roku negatywny wpływ miało zwiększenie rezerwy rekultywacyjnej. Rezerwa związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego i dotyczy szacowanego kosztu rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu. Podstawą do zwiększenia rezerwy był raport dotyczący kosztów rekultywacji oraz zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, sporządzony przez niezależnego doradcę. Przygotowania dokumentacji zlecono z uwagi na konieczność aktualizacji założeń branych pod uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z rekultywacją użytkowanych terenów. Koszty których dotyczą zawiązane rezerwy będą ponoszone przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin po zakończeniu eksploatacji odkrywek, tj. odpowiednio po roku 2020 oraz 2030. Zwiększenie rezerwy miało wpływ na skonsolidowane wyniki grupy ZE PAK, tj. nastąpiło obniżenie wyniku brutto o 46 363 mln zł, a wyniku netto o 37 554 mln zł" - czytamy również.

Zysk operacyjny wyniósł 90,46 mln zł wobec 92,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 635,53 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 686,02 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 169,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 216,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 813,09 mln zł w porównaniu z 2 053,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 61,12 mln zł wobec 139,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie